Ondersteuning noodzakelijke kosten voor huishoudens

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-03-2021 | Gewijzigd op: 10-03-2021
Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten voor huishoudens.
De gemeente gaat -naast de in gang gezette Tozo-regeling  [bedoeld voor zelfstandige ondernemers] -een tijdelijke regeling toepassen die de noodzakelijke kosten van huishoudens ondersteunt. Het gaat om onvoorziene en onvermijdelijke terugval in inkomsten, n waarvoor andere regelingen onvoldoende soelaas bieden. De regeling gaat in met terugwekendkracht vanaf 1 januari 2021.

Gemeente meldt: betere Opvang en Eerste Hulp bij Geldzaken

Door corona is de druk op de maatschappelijke opvang groot, maar is te doen. Om het Inloopschip te ontlasten gaat sociaal restaurant het Ankertje extra maaltijden verzorgen voor klanten van het Inloopschip. Vanwege de kou worden alle buitenslapers in samenwerking met het Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg van straat gehaald. Zij kunnen 24 uur per dag opvang krijgen.

Er is veel extra toeloop van ondernemers bij Eerste Hulp bij Geldzaken. Daarom breidt de dienstverlening uit van één naar twee dagdelen per week.
Extra activiteiten voor jongeren Het stimuleren van talentontwikkeling van kinderen en jongeren in coronatijd vraagt om inventiviteit en aanvullende activiteiten. Het accent ligt daarbij op ontwikkeling, ontmoeting en ontspanning. Het jongerenwerk speelt hierop in met een online aanbod. Jongerenwerkers op straat blijven in contact met jongeren en er zijn sport- en spelactiviteiten. Op dit moment worden de jonge vrijwilligers voor Dropzone geschoold. Na deze scholing kunnen jongeren bij hen terecht met vragen en zorgen.

Tijdens de Carnavalsvakantie verzorgen PowerUp073, Ondernemend Onderwijs, de Bossche Vakschool en studenten van Avans Hogescholen samen de Talentschool 'carnavalsvakantie’. Deze talentschool is gericht op leerlingen tussen de 12 en 19 jaar oud. Hambaken Connect heeft een extra opdracht gekregen voor het ondersteunen van ouders in de Hambaken. Daarmee kunnen ouders hun betrokkenheid bij het onderwijs en bij de ontwikkeling van hun kinderen op een goede manier vormgeven.
Bij leerlingen in het basis en voortgezet onderwijs is er behoefte aan begeleiding. Soms gaat het om het hebben van een rustige werkplek of meer structuur en begeleiding bij het maken van het huiswerk. Maar ook is er behoefte aan gesprek en ontspanning.
Voor kinderen tot 12 jaar verzorgen PowerUp073, Hambaken Connect en Farent in vijf wijken begeleiding. Het gaat om de Hambaken, West (speciale groep voor kinderen met autisme in samenwerking met MEE), Nieuw Zuid, Kruiskamp en Maaspoort. Het aantal jongeren dat zich meldt bij Traject Op Maat (TOM) neemt toe. TOM helpt jongeren in de leeftijd van 16 tot 27 jaar aan perspectief (opleiding of baan). Om de extra toeloop op te vangen, zijn er extra begeleiders.
Er komen ook twee noodcontainers voor extra ruimte als fysieke begeleiding weer kan.

Terug naar boven