Nieuwe ondersteuning met de TONK-regeling

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-02-2021 | Gewijzigd op: 20-02-2021
De gemeente presenteert een nieuwe regeling TONK: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Die vergoeding TONK is bedoeld voor huishoudens en zelfstandige ondernemers en werknemers die noodzakelijke kosten maken, vaste kosten die u moet maken in uw dagelijks leven.  In ieder geval  woonkosten [ huur en hypotheekrente] . Dat  zijn meestal de grootste uitgavenpost van een huishouden.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor TONK
Wanneer hebt u mogelijk recht op TONK? [De voorwaarden worden nog uitgewerkt].
1. Het inkomen van uw gezin is gedaald door de coronamaatregelen, bijvoorbeeld: - u of uw partner werkt en heeft nog wel een inkomen. Maar dit is lager geworden. - u of uw partner heeft door de coronacrisis een uitkering nodig. Daardoor hebt u minder inkomen. - u of uw partner heeft geen inkomen meer. En u of uw partner heeft geen recht op een uitkering.
2. én u kunt bepaalde noodzakelijke vaste woonkosten niet meer betalen.
3. én er is geen andere regeling waarmee u dat kunt oplossen, zoals huurtoeslag of huurverlaging.

Pas later de aanvraag indienen
U kunt TONK pas aanvragen vanaf medio maart 2021. Die aanvraag kan ook met terugwerkende kracht, bijv. vanaf 1 januari 2021.
TONK geldt voor de maanden januari tot en met juni 2021.
>>>Pas medio maart volgen de instructies hoe deze TONK is aan te vragen.