Dankzij subsidie aanpak verkeersknelpunten/voorzieningen voor fietsers

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-03-2021 | Gewijzigd op: 26-03-2021
Doordat de gemeente van rijk en provincie tezamen € 2,2 miljoen subsidie ontvangt  kan zij extra - buiten de begroting om - een aantal fietsknelpunten aanpakken/ verbeteren. Het gaat om projecten die onder meer naar voren zijn gekomen uit een ongevalsanalyse, zoals gevaarlijke /onbeschermde fietspaden. In die aanpak komen ook aan de beurt: de verplaatsing van de fietsoversteek Brabantlaan-Gestelseweg-Pettelaarseweg, in het Laaghemaal een nieuwe rotonde voor fietsers naar het nieuwe Rodenborgcollege, aanpak van de fietsoversteek in de Eerste Reitsche Dreef,
 en een snelheidsvermindering  in de 60 km/uur gebieden van Engelen/Bokhoven door de aanleg van drempels.