Alsnog 4 extra boa's uit rijksbijdrage 'coronamaatregelen'

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-05-2021 | Gewijzigd op: 25-05-2021

B&W gaat in 2021 alsnog 4 boa’s extra aanstellen. De gemeente maakt door financiering ruimte voor die 4 extra [fte’s] boa’s. Dat komt uit de rijksbijdrage voor het handhaven van de coronamaatregelen. 
Ook na 2021 is die uitbreiding -zoals aangegeven door de Commissie Bestuur- gewenst, aldus haar antwoord [brief dd. 25052021] aan de gemeenteraad. De raadsleden zullen bij de voorjaarsnota 2022 de financiering daarvan zelf moeten afwegen/regelen.

Bericht van 2 april 2021 Toch meer boa's nodig
Hoewel burgemeester Mikkers eerst nog afzag het aantal boa's uit te breiden staat hij nu voor op meer boa's. De motivatie is nu de overlast aan jongeren, zwervers en verwarde personen [ Hinthamerstraat, Stationsplein e.o. -Wilhelminabrug]. Mikkers pleit voort vier extra, op de  bestaande negentien boa's, om het toezicht te kunnen versterken. Oorzaak van die overlast door jongeren is de coronacrisis waardoor er verveling ontstaat. Ook het aantal zwervers en verwarde personen neemt toen. Dat blijkt uit een stijging met 91 % van de overlast in 2020 vergeleken bij 2019.