Fors verlies aan inkomsten gemeente door coronaeffecten

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-05-2021 | Gewijzigd op: 01-05-2021
Wethouder Jan Hoskam,
foto © paul kriele, 30 september 2014.
Jan Hoskam wethouder van Financiën bericht 'Het College van B&W verwacht, los van de coronacrisis, over 2021 een nadeel van € 2,5 miljoen. Daarnaast is voor de (ver)nieuwbouw van het theater een extra budget van € 4,45 miljoen nodig. Dit zijn de meerkosten als gevolg van de bezwaren tegen de ver/nieuwbouw en de gevoerde procedure bij de Raad van State'.

Verlies aan inkomsten gemeente door corona nadert  € 8,3 miljoen
Het grootse bedrag dat de gemeente  dit jaar aan inkomsten minder krijgt € € ,5,2miljoen. Ongeveer eenzelfde bedrag als het jaar daarvoor [2020].
Maar daar boven op komen verliezen uit toeristenbelasting [€225.000], huurinkomsten accommodaties[ €1.000.000], precariobelasting [€240.000], buitenreclame [€200.000], leges evenementen [€100.000, gemis aan pacht van de kermis [€240.000, verhuur vastgoed [€285.000]. Tezamen drie ton meer dan aanvankelijk werd ingeschat.
Uit nog andere posten. zoals meer bijstandsuitkeringen [€900.000] maken dat verlies nog hoger…
Berekening uit  coronarapport gemeente dd.29042021.

Ambities blijven waarmaken Wethouder Jan Hoskam: “Tengevolge van die coronaeffecten ziet ons College geen ruitme voor nieuw beleid. Maar binnen de ruimte die de begroting ons wél biedt, blijven we hard werken aan de realisatie van onze ambities uit het bestuursakkoord. Juist deze investeringen kunnen volop bijdragen aan het herstel van onze gemeente na de crisis. En ook de coronacrisis blijft onze aandacht houden. Onze aanpak van helpen, ondersteunen en perspectief bieden waar dit kan, blijft daarbij onverminderd belangrijk.”