Aanpak door gemeente van lachgas [gebruik, handel en opslag]

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-05-2021 Aanpak door gemeente van lachgas [gebruik, handel en opslag]

Naar aanleiding van de motie van Bosch Belang ‘lachgasverbod’ en de discussienota gaat de gelijknamige discussienota ‘lachgasverbod’ het gebruik van lachgas tegen, zowel preventief als repressief. In een brief aan de raadsleden [dd.110562021] legt de B&W dit nader uit via :
-preventieve maatregelen
Als voorbeeld van die inzet geeft zij een opsomming van organisaties zoals jongerenwerkers, Novadic Kentron die veel met jongeren in contact staan, via de webinar van de GGD met Halt en Novadic Kentron ’alles wat je als ouder over lachgas moet weten’,  het regioproject ‘Drugs, wat doet het met jou’ en het zes-wekelijkse overleg met bureau Halt, politie, GGD en Novadic Kentron.
-repressieve maatregelen:
geen verkoop van lachgas bij evenementen, via de ventvergunningen verbod op verkoop van lachgas, verbod op verkoop en opslag van lachgas, aandacht door de boa;’s op lachgasbezit c.q. gebruik bij de jeugd. En via de horecaregelgeving toezicht op gebruik van lachgas in de café’s  en tot slot  verbod op handel en gebruik van lachgas in de openbare ruimte.