Rombouts bezoekt omwonenden hostel op Zuid

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-07-2009 | Gewijzigd op: 24-07-2009
Vanmiddag donderdag 23 juli 2009 -  rond half vier bezocht burgemeester Rombouts twee gezinnen op Zuid. In de Thomas à Kempisstraat, precies tegenover het kantoorgebouw, gelegen tussen de Geert Grootestraat en Brugmanstraat, wonen de gezinnen met kinderen van Jac en Manon Giesen en van Wil en Tanja Hoos. Daar sprak Rombouts  vergezeld van de projectleider Hostels Hugo ter Steege ruim een half uur met elk echtpaar om draagvlak te vinden en te pleiten voor de opvang van deze  psychisch gestoorde dakloze drugsverslaafden. Rombouts wilde zich ter plekke op de hoogte stellen van de veranderende situatie voor onwonenden. Die opvang gaat gebeuren in een desolaat kantoorgebouw, dat aanvankelijk was bestemd als appartementengebouw.
'Zonder inspraak, noch enige informatie ontvingen wij een brief waarin de plannen waren aangekondigd,' aldus een van de bewoners. 'Terwijl we daarvoor wel in goed overleg met de projectontwikkelaar waren geweest. Met de plannen voor de hostels konden we ons niet mengen in de discussie,' aldus de bewoner, die erop wees dat '..de buurt in Zuid wel steeds erg zorgvuldig is geweest en niet heeft staan schreeuwen.'

De aankomst van burgemeester Rombouts met in zijn kielzog de pers en een veiligheidsbeambte net voor de deur van de  overbuurman van het geplande hostel Giesen, waar hij het  tweede half uurtje voor een gesprek zou komen. Het echtpaar Jac en Manon Giesen op nummer 3 in de Thomas à Kempisstraat. Rombouts bekeek en passant  ook de situatie en liep door naar de familie Hoos op nummer 7.
Links op de foto het  raadslid voor het CDA Huib van Olden.
foto's © paul kriele, 23 juli 2009.
Mevrouw Tanja Hoos van nummer 7 verwelkomt burgemeester Rombouts en de projectleider hostels Hugo ter Steege.Voor haar hoeft een hostel niet. Ik ken een verhaal uit  een andere situatie dat er iemand uitdagend voor het raam stond terwijl men in de tuin er op uitkeek.... 
Ik ken persoonlijk die drugsverslaafden niet, maar zij voelen zich wel dagelijks wanhopig om zich aan hun verslaving te voldoen..'.
Ik heb de burgemeester uitgenodigd om binnen te komen. Nou dan weet je wel wat het betekent met 14 ramen van een hostel aan de overkant.'

Hieronder: op vele ramen in de buurt hangen stikkers en posters over de ongewenste komst van een hostel. In een grasperk is een als drugsverslaafde pop neer gezet [links] met er omheen drugsspuiten. Op het bord aan de boom staat: Geen drugs Geen draagvlak. Nu Niet Nooit
en boven de pop: 'De wijk van Eugster'.

Bij de aankomst van de burgemeester stonden zeker 60 ouders en kinderen opgesteld zonder enig geluid, zoals was afgesproken.  Rombouts had geweigerd te komen als er een mediacircus van zijn bezoek zou  worden gemaakt .
Er waren wel veel houten, doeken en papieren spandoeken in allerlei formaten, die merendeels door de jeugd werden 'gedragen'.
Het bezoek verliep overigens verder rustig. Rombouts en te Steege waren op een gegeven moment het publiek en de pers te slim af toen zij via een achterommetje van het ene huis [nr. 7] naar het andere [nr.3] wist te komen.De vraag is of een burgemeester, die zegt met de bewoners te komen praten, wel zo iets dergelijks had moeten doen....
'Elk nadeel heb z'n voordeel,' zou Johan Cruijf zeggen:  Daarom is het opvallend dat er op deze dag in de divers opgebouwde wijk plotseling een grote 'harmonie' heerste. Het zou ons niets verbazen als op 23 juli 2010 'Kempis-Zuid e.o.' een reünie zou houden.

gesprek met Rombouts en echtpaar Hoos
Wil enTanje Hoos wezen tijdens het onderhoud op hun privacy, waarop Rombouts antwoordde dat '..er wel iets op te vinden was met hoge bomen en geblindeerde ramen. Deze daklozen moeten ook kunnen wonen,' aldus Rombouts
die er aan toevoegde waarom nu net voor de Geert Grootestaart was gekozen: 'Na een onderzoek in een aantal wijken was die wijk op Zuid de meest veilige,' aldus het antwoord van Rombouts op hun opmerking over de brand in de Churchillaan.
'Dus wij zijn gestraft omdat we zo'n veilige buurt zijn,' zegt mijn man Wil daarop.  Nee, alle bij elkaar vond ik het gesprek weing zinnigs opleveren,' aldusTanja Hoos. 

Na de Thomas àa Kempisstraat vertrok Rombouts  tegen half vijf naar Hintham waar hij o.a. het huis van Marijke Pijnenborg bezocht.

Terug naar boven