Den Bosch sluit met collega steden aan bij BrabantRing.

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-07-2021 Den Bosch gaat met andere steden in Brabant een BrabantRing oprichten. Dat is een onafhankelijk gesloten netwerkverbinding bedoeld veiliger en betrouwbaarder om te kunnen gaan met digitale verbindingen. Wethouder Jan Hoskam: ‘Met deze BrabantRing kunnen bedrijven en instellingen voortgaan in het toepassen van digitale diensten. Tegelijk wordt de positie van Den Bosch als datastad versterkt. De verbindingen die instellingen en bedrijven nu leggen zijn kwetsbaar. Dat is al regelmatig gebleken.
Naast Den Bosch zijn steden die zich hierbij gaan aansluiten: Breda, Eindhoven, Helmond en Tilburg