Aanpak Jeugdwerkloosheid

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-07-2009 --

Dinsdag 28 juli heeft wethouder Bart Eigeman namens alle partners een convenant voor een brede aanpak 'Jeugdwerkloosheid 2009' getekend. Noordoost-Brabant  stuurt als één van de eerste in Nederland het actieplan toe aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
De huidige werkloosheid in deze regio bedroeg -eind mei  2009- 1.470 jongeren onder de 27 jaar.

De partners met o.al. 20 gemeenten, UWV, onderwijsinstellingen en jeugdzorginstanties, zetten samen de schouders eronder om de voorspelde verdubbeling van 1500 extra werkloze jongeren tegen te gaan. 
 
De partijen van wie veel sturing en een non-conformistische benadering wordt verwacht, zetten alles op alles om zoveel mogelijk jongeren duurzaam aan het werk te krijgen, bijv. door motivatie om door te leren en het instellen van voldoende leerbanen.
 Een greep uit het actieplan:
- omgekeerde leerroute: een nieuw onderwijsconcept als oplossing voor een tekort aan leerbanen waarbij praktijkleren voorop staat. Jongeren worden gemotiveerd om toch hun diploma te behalen;
- upgrade yourself; jongeren die al een diploma hebben behaald, stimuleren om langer door te leren;
- jongeren die met ontslag worden bedreigd, met voorrang bemiddelen;
- matchingsoffensief; werkgevers stimuleren om hun vacatures te melden zodat werkloze jongeren zo snel mogelijk bemiddeld kunnen worden;
- aanbieden alternatieve leerroutes; jongeren in een kwetsbare positie fit houden voor de arbeidsmarkt onder meer via inzet van een banencaroussel.
Op basis van een eindbalans wordt beoordeeld of er aanvullende acties of aanpassingen nodig zijn.

Bij goedkeuring door de staatssecretaris ontvangt de regio in 2009 1,9 miljoen extra om alle acties te bekostigen.