Impuls van 1 miljoen voor herstel en vernieuwing van culturele sector

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-04-2022 Als antwoord op de negatieve effecten van corona  gaat de gemeente de cuturele sector met een investeing van 1 miljoen ondersteunen. Doel hiervan is om herstel, transitie en vernieuwing te stimuleren. Het bedrag komt uit de Rijksbijdrage voor ondersteuning lokale cultuur. Wethouder Mike van der Geld (Cultuur): “We willen het culturele fundament van ’s-Hertogenbosch zo stevig mogelijk houden. En zo de culturele infrastructuur een impuls geven.”
Schade- en herstelregeling Met de rijksmiddelen helpen we professionele cultuurorganisaties en amateurverenigingen die door corona in financieel zwaar weer terecht zijn gekomen. Vergelijkbaar met vorig jaar. Het gaat  om organisaties die een subsidierelatie hebben met onze gemeente en die niet in aanmerking komen voor subsidie van de provincie en/ of het Rijk. Ook krijgen amateurverenigingen, die door corona leden zijn kwijtgeraakt,  weer een eenmalige bijdrage. Met de extra steun kunnen zij samen met Huis73 extra activiteiten ontwikkelen om het verenigingsleven weer op gang te brengen.
Speciale aandacht voor innovatie
Culturele organisaties en makers kunnen een subsidie aanvragen die hen helpt te innoveren. Bijvoorbeeld door met (andere) partners nieuwe wegen te verkennen en andere kanalen aan te boren. Met name op het gebied van digitaal aanbod en digitale techniek willen we culturele organisaties en makers uitdagen om aanvragen in te dienen en een verbinding te maken met de DATA WEEK NL of Datastad.
Nieuwe initiatieven Cultuurstad van het Zuiden
Met Nieuwe initiatieven Cultuurstad van het Zuiden heeft de gemeente de mogelijkheid om nieuwe ideeën en initiatieven snel een extra impuls te geven. We zetten zo coronamiddelen direct in. Er zijn reeds verschillende projecten mogelijk gemaakt: denk hierbij aan de afvalcontainers en de vuilniswagens die met kunst zijn verfraaid.