Inkijk in de Gemeentelijke begroting 2023

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-09-2022 | Gewijzigd op: 01-10-2022
In de begroting staat welke inkomsten de gemeente 's-Hertogenbosch heeft. En waar het geld naar toe gaat in 2023. In de begroting is ook het bestuursakkoord van het nieuwe college verwerkt.

Samenvatting begroting
Wethouder Mike van der Geld:'De begroting geeft aandacht aan de  effecten van stijgende kosten/prijzen, de arbeidsmarkt, woningschaarste en opvang vluchtelingen etc.. Dat gemeentelijk huishoudboekje van 2023 is tot stand gekomen in samenwerking met allerlei betrokken partijen uit onze samenleving. De begroting bevat -naast de verhoging van de OZB wat  € 1,8 miljoen oplevert. Maar ook de afvalstoffenheffing gaat €30 omhoog, eveneals de hondenbelasting met 6% en de toeristenbelasting met 75 eurocent per nacht omhoog en de parkeertareven met 7%.

Uitgaven voor nieuw beleid € 15,3 miljoen [onderhoud openbare ruimte en extra personeel op gebied van woningbouwplannen, project Brede Binnestad , Datatstad en Rijke Schooldag, positieveve gezondheid en eenmalige uitgave van  € 16,4 [Volkshiuisvesting en Gasloze Startbuurt]. Vier extra BOA's :€ 320.000, extra onderhoud Openbare Ruimte €1 miljoen.


De wethouder van Financiën
Mike van der Geld.


foto © paul kriele, 13 april 2017.
....

Uit de begroting [Mike van der Geld] 
-zo snel mogelijk meer woningen bouwen,
-het energiezuiniger maken van huizen
-inwoners helpen bij het op orde krijgen en houden van hun financiën.
vervolg Uit de begroting: Verhoging van de Onroerendezaakbelasting (OZB), voor de mensen met een eigen woning, zodat we hiermee meer kunnen investeren in woningbouw en de kansen voor inwoners om ook een eigen woning te krijgen vergroten.
Armoede en Schulden
-Ondersteuning aan mensen die niet mee kunnen doen in de samenleving, onder meer start campagne 'Eerste Hulp bij Geldzaken'. 
Energie
-We zetten in op energiebesparing. [Inzet van energiefixers en inzet op afspraken met woningcorporaties]
-Op den duur structureel meewerken aan dee ambitie naar om klimaatneutraal .
-Duurzame energie opwekken door bijv.  starten met procedure voor 50 hectare zonnevelden en met Duurzame Polder.
-Starten met extra aardgas vrijmaken van een buurt
Wonen
-Inz
etten  op woningbouw op korte termijn door versnelling, woningsplitsing en de bundeling van capaciteit in grote plannen.
-Tevens inzetten op versneld bouwen van flexibele en tijdelijke woningen en op grote woningbouwlocaties:
Stadsdelta, Station Oost en de Spoorzone.
-Aan de slag met planvorming voor woonlocaties zoals Rodenborch en Weener XL. Investeren in aanleg van groen en  bereikbaarheid m.n. in de autoluwe binnenstad.
We richten ons op:
-het feit dat burgers in een vertrouwde buurt, met nabijheid van zorg en ondersteuning, ouder kunnen worden.
-Gelijke kansen, gezondheid en zorg
We investeren in gelijke kansen voor iedereen [o.a. de Rijke Schooldag]. Dat geldt ook voor de gezondheidsaspecten.
We zijn trots dat het Rijk ons heeft aangewezen en ondersteunt als 'voorloper gemeente'.
 Economie en Cultuur
De stad wil zich onderscheiden, aldus de wethouder als 
toonaangevende datastad, Cultuurstad van het Zuiden en een stad met een sterke economie.
Op dinsdag 8 november 2022 vergadert de gemeenteraad over de begroting voor 2023

Terug naar boven