KW1-C: Aanpak Jeugdwerkloosheid als voorbeeld

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-09-2009
Het moment van ondertekening van het convenant en actieplan 'Aanpak Jeugdwerkloosheid' in NO-Brabant op het Koning Willem 1-College door staatssecretaris Klijnsma en wethouder Bart Eigeman.

Omdat de regio Noord-Oost Brabant en met name het Koning Willem 1-College als eerste een voorbeeld is bij de aanpak van jeugdwerkloosheid kwam staatssecretaris Klijnsma woensdag 9 september 2009 naar Den Bosch. In het College tekende deze onder-minster van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met wethouder Bart Eigeman[Jeugdzaken en Onderwijs] en andere partners een convenant en actieplan over die aanpak in deze regio. Voor die aanpak stelt het Rijk 1,9 miljoen euro extra aan de regio NO-Brabant beschikbaar. 
De staatssecretaris ondertekende op het Koning Willem 1-College ook de convenanten met de overige 23 regio’s.

De partners, - 20 gemeenten, UWV WERKbedrijf, onderwijsinstellingen, samenwerkende kenniscentra, sociale partners, jeugdzorginstanties en SW-bedrijven - zetten samen de schouders eronder om de voorspelde verdubbeling (1.500 extra werkloze jongeren) van jeugdwerkloosheid in de regio tegen te gaan
Ze gaan jongeren motiveren om door te leren en stellen hen daartoe in staat via voldoende leerbanen. De partijen zetten zich extra in voor jongeren in kwetsbare posities.

Eind 2009 wordt in de regio de balans opgemaakt en beoordeeld of er aanvullende acties of aanpassingen nodig zijn.