Sociaal/Cult.centra door crisis onder druk

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-09-2009 De gemeente gaat -door de crisis- het budget voor ruimtebiedende accommodaties in de periode 2010-2013 niet  verhogen. De noodzakelijke verbeteringen moeten worden gefinancierd uit het heroverwegen van subsidies. Aanleiding van de aanscherping van het beleid zijn de exploitatieproblemen van diverse accommodaties. De Oosthoek is de eerste die door dit beleid moet stoppen.

Met dit aangescherpte kader wil het College zorgen voor financieel gezonde en goed functionerende sociaal/culturele centra. Ze doet een beroep op het zelforganiserend vermogen van inwoners, instellingen en bedrijven. De gemeente gaat in haar beleid uit van tenminste één sociaal/culturele accommodatie per wijk. Met het huidige aanbod aan voorzieningen voldoet de gemeente ruimschoots daaraan.
De gemeenteraad neemt waarschijnlijk in oktober een besluit over het aangescherpte beleid. Als de raad instemt, moet de subsidie aan wijkcentrum De Oosthoek vanaf 2010 worden beëindigd, vanwege de huidige en te verwachten negatieve exploitatie.