Fracties dubben over opzet hostels

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-09-2009 | Gewijzigd op: 17-09-2009
Locatiekeuze in Hintham aan de Henri Bayensstraat.
foto's © paul kriele, 2 juli 2009.
Locatiekeuze op Zuid aan de Geert Grootestraat.

Steeds meer raadsfracties beginnen te dubben over de komst van een hostel in Hintham [in de noodlocatie De Biechten] en op Zuid [Geert Grootestraat]. De VVD en CDA stellen het aantal van 35 verslaafden ter discussie. De SP steunt  al helemaal niet het voorstel om - aan drugs of alhohol verslaafden - daklozen in een permanent opvangcentrum te plaatsen. Ook Bosch Belang vraagt om een heroverweging. Sommige fracties hebben een praktijkvoorbeeld buiten een woonwijk [Utrecht en Amsterdam] gezien en neigen nu voor die keuze.
Alleen de PvdA is nog consequent en schaart zich achter het  B&W-plan voor de opvang van 35 verslaafde daklozen met psychische problemem in een woonwijk.
Aanstaande dinsdag komt het aspect 'hostel' in de raadsvergadering aan de orde. De politici worden daar geconfronteerd met een fakkeloptocht van omwonenden van toekomstige hostellocaties.