Door succes stop GSB-beleid Barten Nrd +Moerputten

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-09-2009
De gemeente stopt -door positieve effecten op veiligheid en leefbaarheid - het Grote Stedenbeleid gericht op de wijken Haren, Donk, Reit en Gestelse buurt. Deze buurten gaan vanaf 2010 onderdeel uitmaken van het reguliere beleid. Ook voor Barten Noord en Moerputten, die een nieuw aanzien kregen, is geen bijzondere GSB-aandacht meer nodig. 
Voor de wijken Boschveld, Deuteren, Hinthamerpoort Zuid, Bossche Pad, Hambaken en Orthen-Links gaat de GSB-aanpak gewoon door. Extra inzet van de gemeente is daar nodig omdat de Rijksbijdragen verminderen.
Deze besluiten volgen na een evaluatie van de planning van 2007.