Participatiebudget stimuleert deelname samenleving

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-10-2009 | Gewijzigd op: 07-10-2009
Onder de naam Participatiebudget reserveert de gemeente geld om burgers die niet deelnemen of kunnen deelnemen aan het gangbare werkproces, maar toch talenten/kwaliteiten bezitten, individueel te ondersteunen door scholing en of toeleiding naar werk.  Het  budget richt zich op inwoners die buiten een bepaald profiel vallen, zoals zij die moeizaam hun leven kunnen organiseren, naar vermogen participeren op de arbeidsmarkt, Nederlands spreken en kunnen begrijpen en minstens diploma havo, vwo of mbo-2 niveau hebben. Zij die niet aan dit profiel voldoet, krijgt de kans om zich te ontwikkelen.
De groep is erg divers: van ouderen tot analfabeten en van anderstaligen tot bijstandstrekkers. Geschat wordt dat het gaat om 23.000 personen ouder dan 18 jaar.
‘Het is jammer,’ aldus de wethouders Jetty Eugster en Geert Snijders, dat deze burgers hun kwaliteiten onvoldoende benutten’.  Een nieuwe wet maakt die steun mogelijk. Bijkomende effect is,dat door het gebruik maken van die steun men meer deelneemt aan de samenleving. Het stadsbestuur vindt het eigenlijk onverantwoord als je niet van die regeling gebruik zou maken.
Met dit nieuwe deelnemingsbudget, of participatiebudget zijn de potjes én de regelgeving: re-integratie, educatie en inburgering tot een wet samengevoegd.