Stop kindervakantieweek en inloophuis De Stroom

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-10-2009 De gemeente gaat voor 2010
- De kindervakantieweek in de Brabanthallen stoppen.
Hierdoor kan het kindervakantiewerk in de wijken op peil blijven en wordt niet gekort op het kinder- en jongerenwerk in de aandachtsgebieden.
-Divers krijgt minder uren ondersteuning aan vrijwilligers, bewoners die buurt/wijkactiviteiten organiseren, zelforganisaties en buurtouders.
-Subsidie aan het Inloophuis De Stroom voor ex-dak en thuislozen stopt omdat er voldoende andere inloophuizen zijn.
 Personeel van de Stroom wordt  overgeplaatst naar bijv. sociaal-cultureel werk,

Achterliggende redenen zijn een beperkt budget van € 700.000, terwijl er voor 2010, ondanks de loonstijgingen, evenveel geld beschikbaar is als voor 2009. Positief is dat er van het Rijk onverwacht € 168.000 binnenkwam voor maatschappelijke opvang, verslavingszorg en OGGZ.