Omwonenden met rapporten tegen uitspraken hostels

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-10-2009 | Gewijzigd op: 16-10-2009

Omwonenden en [-dus- ] tegenstanders van de komst van een hostel [Zuid en Hintham] hebben aan de raadsleden een brief gestuurd [dd. 15 oktober 2009] met daarin 5 opvattingen, die in zwang raakten en zich in de algemene opinie nestelden. Door een toelichting te geven op die  -'mistige'- uitspraken, aan de hand van hier en daar gevonden onderzoeken, dossiers en 'deskundigenmeningen 'trachten die bewoners de raadsleden op een betere, gefundeerde mening te zetten.
De aanhef van de brief, ondertekend door Harold Tiesing van het actiecomité, eindigt met:  'Onderbouwd met feiten, rapporten en ervaringen van diverse (ervarings)deskundigen zorgen we voor opheldering.'

1.'AWBZ-financiering, is een van de voorwaarden [bij 24 of meer bewoners]'.
Omwonenden: De AWBZ financiering is mogelijk voor vele vormen van opvang en op verschillende plaatsen.

2. 'Langdurig -psychiatrische- verslaafden zijn gewend aan het stadsleven'.
Logisch zeggen de omwonenden, omdat ze  op zoek zijn naar drugs boven de wens om een stadse omgeving. Op het platteland zijn daarvoor nu eenmaal geen voorzieningen...Maar een behandelplan is voor deze daklozen niet in beeld.'

3. 'Het is beter voor verslaafden om in een woonwijk te wonen, tussen de gewone mensen.”
Bij dit chapiter halen de omwonenden enkele rapporten aan, zoals: 'Een voorziening in een gebied waar uitsluitend wordt gewoond is onwenselijk.' [Onderzoek naar Leefwijzen en verslaving/Heerlen] en:  
“De stad is ziekmakend voor deze doelgroep”, laat het Brabants Dagblad  [7-8-2009]  professor Loonen zeggen.

4. 'Als het hostel er eenmaal staat, zal blijken dat het allemaal wel meevalt met die overlast en met de  veiligheid' [wethouder Eugster].
Reactie omwonenden:'Dat geldt  voor de Utrechtse hostels waar aanvankelijk  verslaafden met een dubbeldiagnose werden uitgesloten  Alleen in hostel Overvecht, gelegen in een groenstrook nabij een ziekenhuis, wonen drugsverslaafden met een dubbeldiagnose.'

5.' Vanuit hostels stromen bewoners door naar een zelfstandige woning.'[Uitspraak raadsleden]
Veel hostelbewoners willen zelfstandiger wonen, maar het vermogen om dat daadwerkelijk te doen is klein. In Utrecht zijn in de eerste zes jaar van vijf hostels (samen 123 bewoners) veertien mensen zelfstandiger gaan wonen. Afkicken is voor hostelbewoners geen haalbare kaart meer. Omwonenden citereren in dit verband Novadic Kentron en ook het Leger des Heils in Amsterdam dat niet erg optimistisch is over de kansen op zelfstandig wonen voor de Domus-bewoners

Omwonenden raden de site  binnenplaats aan, waaruit vaak wordt geciteerd, ook door de gemeente.. .Terug naar boven