In 3 wijken inzet straatcoaches/meer fietsrekken

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-10-2009 | Gewijzigd op: 20-10-2009
De gemeente zet vanaf januari 2010 in de wijken Hambaken, Oost en Schutskamp/Kruiskamp [6] straatcoaches en [2] gezinscoaches. De maatregel is bedoeld om het gevoel van veiligheid bij de burgers te vergroten Vooral het aspect van -soms agressieve - hangjongeren is de reden van deze maatregel.
Licht herkenbare Straatcoaches kunnen die jongeren aanspreken op hun gedrag en mogelijk -bij een delict - overdragen aan de politie of de ouders confronteren met het gedrag van zoon/dochter. Dat de coaches, die geen politietaken hebben, zichtbaar zijn, haalt al de jongeren uit de anonimiteit, is de achterliggende reden.
De coaches werken naast de jongerenwerkers van Divers, die een meer persoonlijke band onderhouden en naast de Marokkaanse buurtvaders.
De wijken zijn gekozen op basis van de problematiek van -veelal - Marokkaanse hangjongeren die op het Rivierenplein en op het Wielsem en in de Kruiskamp actief zijn. Die aanpak kost € 300.000, een bedrag dat deels door het Rijk, deels door de gemeente zelf worden betaald.

De gezinscoaches nemen voor de meer sociale benadering het traject - op initiatief van - van de straatcoaches over.

verscherpte acties tegen auto-inbraken/fietsendiefstallen
Naast deze op veiligheid gerichte 'functionarissen', die onder supervisie van de gemeente door een veiligheidsbedrijf zullen worden geworven, en door de gemeente worden betaald, komen er een10-12 toezichthouders gekleed in oranje vesten met de tekst 'Samen voor veilig'. Zij surveilleren op kwetsbare parkeerplaatsen, waar vaak auto's worden gestolen en op plaatsen waar fietsdiefstallen voorkomen: zoals bij supermarkten [bijv. Arena en Helftheuvel], bibliotheek en station.

Den Bosch scoort qua veiligheid met een 7, er is nog een stijgend aantal fietsendiefstallen. Sedert 2008 is dat cijfer met een derde omhoog gegaan naar 2000 aangiften terwijl er werkelijk meer fietsen worden gestolen! Auto-inbraken liep eerst terug van 5000 naar 3000, maar blijft nu hangen op 3200, aldus burgemeester Rombouts vanmorgen in het stadhuis voor de pers. Samen met wethouder Bart Eigeman van Verkeer, Eugène Kok van Stadstoezicht en Sjaak Santegoeds van de politie en Bart Venrooij, het 'nieuwe hoofd Veiligheid en Openbare Orde bij de gemeente, werd een toelichting gegeven op de maatregelen. De gemeenteraad beslist op 10 november 2009 over deze aanpak die is bedoeld om het aantal auto-en fietsendiefstallen terug te dringen en het gedrag van hangjongeren te corrigeren, zodat de leefomgeving van de burgers prettiger wordt, aldus de burgemeester.
Meer fietsrekken
Later dit jaar zal de gemeente nog bekend maken dat er op diverse plaatsen, zoals de Helftheuvel en in de Rompert betere fietsrekken worden geïnstalleerd, zodat fietsen kunnen worden aangehaakt. Want door los te stallen blijven ze kwetsbaar, aldus Sjaak Santegoeds van de politie.Terug naar boven