Vergunning aircokast vereist

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-06-2008 De inwoners van de binnenstad kregen tussen 12-19 juni 2008 een gemeentelijk aanschrijven om hun aircokast te legaliseren. De brief volgt op drie zaken over hinder van geluid en aantasting van het ‘stadsschoon’ die deze airco’s veroorzaken.
Voor plaatsing aan de buitenzijde van de gevel is een bouwvergunning nodig, stelt de gemeente. Staat een pand op de monumentenlijst dan moet een extra monumentenvergunning bij aangevraagd worden. ‘Welstand’ en ‘monumentencommissie ‘ gaan komende weken op inspectie uit om te bezien of aan de gemeentelijke voorwaarden is voldaan.