Gemeente: geen 35 maar 26 plaatsen hostel Zuid

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-11-2009 | Gewijzigd op: 11-11-2009

Links boven: wethouder Jetty Eugster die een knieval maakt voor de politiek en richting bewoners door voor hostel Zuid terug te gaan naar 24-28 in plaats van 35 plaatsen

Boven: Locatiekeuze op Zuid aan de Geert Grootestraat, waar nu ipv 35  circa 24-28 verslaafden worden gehuisvest.
Links: Locatiekeuze in Hintham aan de Henri Bayensstraat, waar 24 opvangplaatsen zijn gereserveerd.
foto's © paul kriele, 2 juli 2009.

Burgemeester en wethouders komen met een aanpassing voor de locatie van het hostel op Zuid [Geert Grootestraat] om daar ipv 35 circa 24-28 verslaafden te gaan huisvesten. Dat is het antwoord dat wethouder Jetty  Eugster vanmorgen - woensdag 11 november 2009 - aan de pers gaf op de algemene kritiek op het aantal te plaatsen drugsverslaafden en daklozen met een psychiatrische aandoening.
Eugster was vol lof over de betrokkenheid bij dit probleem en het begrip voor huisvesting van deze groep verslaafden. 
Ze stelde nog eens dat huisvesting op de beoogde locaties vast staat omdat de Zorggroep [AWBZ] niet anders adviseert en omdat er geen subsidie volgt als er voor een bedrijfsterrein gekozen wordt. 
De aanpassing volgt na commentaar vanuit de bewoners en meer nog van enkele fracties, waaronder die uit de coalitie.

De consequentie is dat het gebouw aan de Geert Grootestraat een maatje te groot wordt en dat er daardoor een exploitatietekort ontstaat van structureel € 232.000. Die exploitatie valt niet onder de gemeentelijke lasten, maar verloopt via de AWBZ.  
Het omgevingsbeheer en het toezicht van Stadstoezicht vallen wel onder de gemeentelijke taken. Op die eerste post [omgevingsbeheer] zit ook nog een tekort van  € 200.000 per hostel.

Voor de overige nog te kiezen 3 locaties geldt nog steeds een bewonersaantal van mogelijk 35 plaatsen omdat het aantal van in totaal 150 te plaatsen drugsverslaafden en psychiatrisch gestoorden overeind blijft,  aldus Eugster in haar toelichting. die ook aangaf dat de bewaking voorlopig gehandhaafd blijft. De reden daarvan wordt Eugster ingegeven door signalen uit de maatschappij van personen die daar over mee kunnen praten.Terug naar boven