Armoede in beeld en in vrolijke sfeer

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-12-2009 | Gewijzigd op: 03-12-2009
In een evaluatiebijeenkomst in het Bestuurscentrum[ donderdag 3 december 2009] met betrokkenen die zich inzetten   voor armoedebestrijding, kwamen diverse disciplines aan het woord. Het saaie en droge begrip armoede werd dankzij de presentatie door deTilburgse cabaretiëre Karin Bruers sterk verlevendigd en bleef de aandacht trekken van een zestigtal functionarissen uit 't veld.
De bijeenkomst was bedoeld als een terugblik, maar er werd ook sterk vooruitgekeken. Het verschijnsel armoede  leek schier onoplosbaar sprak Bruers koret voor de borrel en het netwerkmoment.
Wethouder Snijders moest bij deze terugblik op drie perioden 2006-2007, 2007-2008 en 2008-2009 armoedebestrijding concluderen: 'We zijn er nog niet.  De klus is nog niet geklaard.'Snijders ziet de bezuinigingen die in 2012 op 'ons' afkomen, reden voor een in maart 2010 aantredend nieuw College, om prioriteiten te stellen. 'Als er minder middelen zijn, wordt het een kwestie van kiezen,' aldus Snijders in een terugblik na afloop.

Door het tijdsbeeld van Sinterklaas werd de ontmoeting opgevrolijkt met pepernoten, banketstaaf en twee pietermannen. Kabaret Quartet', studenten van de KoningstheaterAkademie zorgden met hun liedejes van o.a. Ramses Shaffy voor sfeer en  ontspanning.
foto's © paul kriele, 3 december 2009.

In de interviewreeks door karin Bruers mochten enkele specialisten uit het veld [medewerkers of projectleiders]  van de Bossche Battle  [Monica Boers], de  Kerstproeverij [Henk Kappen], Voedselbank [Fien Ewijk], Werkgroep Armoede [Geerte van Hoek], Werkgroep Kleurrijk Grijs/ allochtone ouderen [Abedelkader Acharki] en Divers/'Geen gezeik iedereen rijk' [Patriek van de Sanden hun project komen toelichten.


Monica Boers projectleidster van de Bossche Battle lichtte dat project toe dat afgestemd is op kinderen en jongeren van 8 -18 jaar. Deze  uit een viertal aandachtswijken afkomstige jeugd gaat op gebied van cultuur [muziek cabaret]  sport [voetballen en basketbal] een competitie aan. De finale ervan vindt in de zomer van 2010 plaats op de Parade Daar komt dan een Abdelkader Acharki van 'Kleurrijk Grijs' [allochtonen ouderen] had in een project een cd gemaakt in  het Berbers over schuldfinanciering om juist de bewuste anonieme en schuilgaande doelgroep mrokkanen te kunnen aanspreken.

Bossche Battle
Op de finale van juli 2010 komt de held van de wijk naar voren. Boers wil graag dat deze Bossche Battle na 2010 voortgang krijgt naar de reguliere muziek- en sportverenigingen zodat dit project wordt ingebet in de Bossche samenleving.
Uiteraard werd de roep om sponsoring hoorbaar.
Bij het project olv Monica Boers sloten zich Ivette van Boekel van de Stichting Leergeld en Elly de Jonge van Jeugdsport aan. De ene Juegdsport betaalt na aanmelding de contributie voor sport- en/of muziekvereniging en de andere [Leergeld] schenkt aan de jongeren attributen en of kleding/materiaal om aan die sport /uitvoeringen deel te kunnen nemen. Ook de WMOwaarvan een ambtenaar aanwezig was, presneteerde zich alsintermediair van sportfonds en de stchting Leergeld.

De werkgroep 'Kleurrijk Grijs' stelde een cd samen,  zo vertelde Abdelkader Acharki,lid van de seniorenraad en lid van de werkgroep 'Kleurrijk Grijs'.  Die had zijn doelgroep bereikt, zo bleek. Er kwamen zelfs reactie uit Duitsland aldus Abedelkader.

Links boven: Geerte van Hoek [werkgroep Armoede' benadrukte na afloop nog eens [ op 'geldvragen' uit het publiek....,]  dat armoede niet altijd een kwestie is van geld, maar van gevoel.
Boven:  De voorzitter van de Kerstproeverij Henk Kappen sprak over het succes en de gerichte benadering van circa 310 'armoede-gezinnen' voor de jaarlijkse Kerstproeverij. Mensen die onder de minimum loongrens moeten leven.foto's © paul kriele, 3 december 2009. 

Kerstproeverij
Henk Kappen is voorzitter -namens Vincentius-  van de Kerstproeverij. Voor de jaarlijkse Kerstproeverij [begin december] worden de mensen geselecteerd door instellingen en stichtingen waarvan ook mensen hierin de zaal aanwezig zijn, maar ook door Vincentius en bijv. de kerkgenootschappen, zegt Kappen. 
De jaarlijkse omzet van Vincetius bedraagt € 400.000  minus 10 % kosten = € 350.000 euro.


Foto links boven, midden op de foto [in rood gestreept trui] Fien [Levinus] Ewijk van de Voedselbank. De bank heeft uitdeelplaatsen in de Willibrordus -en Annakerk en op het Eikendonklplein.
Boven: Patriek van de Sanden van Divers leidde een jongerenproject op het Heliconcollege. Zij kozen een eigen manier voor voorlichting geven over geld en schulden aan hun eigen doelgroep middels een RAP-nummer
.
Links: Na afloop van de bijeenkomst over armoede.
borrel met hapjes.

foto's ©  paul kriele, 3 december 2009.
Voedselbank
De voedselbank kent drie uitgiftepunten, zegt Fien Ewijk, de Willibrorduskerk in Noord, de Annakerk in West en op het Eikendonkplein. Abdelkader bood Fien Ewijk de mogelijkheid aan om eenderde deel van een lam te aanvaarden, dat Islamieten jaarlijks moeten afstaan als hun plicht om iets aan de armen te schenken.
Wergroep Armoede
Geerte van Hoek  berichtte over haar werk als lid van de werkgroep Armoede, zoals de oprichting van de werkgroep in de wijken 'Armoe troef'. Geerte meldde dat we ons moeten afvragen wat de oorzaak is van de armoede en waarom sommigen zich niet uit de armoede kunnen tillen.
'Er bestaat een spanning of we onze doelen wel goed kunnen afwerken. 'Het spook van de bezuiniging dreigt,' aldus Van Hoek. 

'Geen gezeik, iedereen rijk' van Divers
Een van de jongerenwerkers van Divers, Patriek van de Sanden, was in het kader van een maatschappelijke stage actief op het Helicon College. Daar stond bij jongeren de vraag centraal of we jongeren aan andere jongeren voorlichting konden geven hoe ze uit de armoede konden komen. Er werd gekozen voor een niet formele [MTV-achtige] aanpak. Na een oriëntatie over schulden, het uitstippelen van de aanpak en de keuze een RAP-nummer te maken moest tekst en muziek worden gecomponeerd. De cd die daarvan werd gemaakt is in een oplage van 625 stuks verspreid.

Ook werd voor jongeren [13-15 jaar] van de vmbo een internetspel bedacht gericht op een financiële bewustwording. Daarin werkten de Rabobank, Divers, KPC en SHV/KB samen. Dat Millionairspel is geplaatst op XS Hero. Er namen - in 2 ronden-  118 jongeren aan deel. Patriek: 'Wat betref t Geen gezeik.. ' hopen we op een derde editie.'

Na afloop konden de aanwezigen met elkaar in gesprek gaan om diensten en/of ideeën uit te wisselen.

Terug naar boven