Zuid toont alternatieve hostellocaties

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-12-2009 | Gewijzigd op: 13-12-2009
Arcadisgebouw aan de Zuiderparkweg ongeschikt voor bejaardenhuis en ongeschikt voor verslaafdenopvang, aldus Zayaz, resp. de gemeente.

foto © paul kriele, 28 september 2009.

Bewoners van Zuid hebben het Bossche College vanmorgen - zaterdag 12 december 2009 - een handreiking gedaan. Ze gingen tijdens het werkbezoek van burgemeester Rombouts met de wethouders Eugster, Eigeman en Snijders alternatieve locaties bekijken. De omwonenden van de Geert Grootestraat zijn het om onder meer privacyredenen niet eens met een [te groot] hostel in hun straat. 'Huidig Hostebeleid Geen Draavlak', stond er op een protestbord.
Er werd het College gewezen op leegstaande gebouwen, waaronder het voormalige Arcadiskantoorpand aan de Zuiderparkweg, dat Eugster inmiddels heeft afgewezen. Maar ook in de industriewijk op Zuid II[Gestelse buurt] staan nog gebouwen leeg.
zie voor meer info over de acties tegen o.a. Hostel Zuid