Uitstel beslissing hostels Zuid/Hintham

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-12-2009 De beslissing over de komst van twee hostels, te weten Geert Grootestraat [Zuid] en aan de Henri Bayensstraat [Hintham] is uitgesteld tot in het voorjaar van 2010. Dat zal de gemeenteraad unaniem besluiten komende woensdag 15 december 2009. Aanleiding is een motie - dit keer -van de coalitie en op initiatief van Hermie van Ommeren [PvdA].
De fracties PvdA, VVD, CDA en Groen Links willen door dit voorstel omwonenden de kans bieden ook alternatieve locaties in aanmerking voor een verslaafden/daklozenopvang te laten komen en op zijn minst het College dwingen met hen in gesprek te gaan en te blijven als er overlast dreigt.
De motie zegt verder dat de omwonenden slecht zijn gehoord, dat ze wel mee willen praten maar dat de gemeente niet open staat voor suggesties, of dat die niet bespreekbaar zijn.
Zaterdag 12 december 2009 was er nog een bezoek van het College van B&W aan de bewoners in Zuid waar B&W alternatieve locaties werden voorgesteld.