Horeca: Politiek verdeeld over vrije sluiting

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-01-2010 | Gewijzigd op: 01-01-2010
De grote fracties [PvdA en CDA]  staan met Leefbaar Den Bosch/Rosmalen tegenover een grote meerderheid in de stad om café's vrije sluitingstijden te geven. Daarbij sluiten zij zich aan bij het standpunt van B&W.
Het College wil bovendien al vanaf 3.00 uur 's nachts geen publiek meer toelaten in de nachtzaken, die om half 4 moeten starten met een afkoelingsperiode.
Maar de VVD, SP, Groen Links, D66, Rosmalens Belang en Trots op Nederland verlangen vrije sluitingstijden. Spreiding geeft minder overlast,  aldus de oppositie. En dat blijkt ook in de Gemeente Utrecht zo te werken.
Met dit standpunt volgen zij het verzoek van de Koninklijke Horeca, waar ook de Blb [Bewoners Vereniging Leefbare Binnenstad] achter staat.
Er is nog één tegenstander van vrije sluitingstijden: de politie, omdat er daardoor een te grote belasting op het korps ontstaat.
Trots op Nederland vindt dat met een uurtje later sluiten niet de veiligheid verbetert. 'Wangedrag moet door handhaving van de regels worden aangepakt,' aldus Trots in een persbericht. 'De horeca moet haar verantwoordelijkheid nemen en zorgdragen voor de veiligheid rond hun zaken.'
Maar Trots toont zich in haar stelling vóór vrije sluitingstijden ambivalent. Want zij legt tegelijkertijd accent op de beperkte capaciteit van de politie die bij een dergelijk besluit over sluiting medezeggingsschap dient te hebben.

Maar intussen heeft Paul Kagie van Leefbaar Den Bosch/Rosmalen een voorstel ingediend om het besluit over de sluitingstijden over de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 te verschuiven.