Cultuurrede wethouder Rodney Weterings

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-01-2010 | Gewijzigd op: 02-05-2010
In zijn jaarlijkse [3e keer] Cultuurrede** fulmineerde de wethouder voor onder meer cultuur tegen het groeiend populisme [TON] in de politiek en het negativisme van bepaalde partijen/figuren. Actueel is bijv. de afkeuring van nieuwkomer D66 tegen, zowel de nieuwbouw van TheateradParade, als tegen de parkeergarage Hekellaan, als tegen de viering - voor 18 miljoen – van het Jeroen Boschjaar in 2016. Dat laatste noemt Weterings electorale aantrekkelijkheid. Daarover en over het populisme maakt de wethouder, die aan het slot van zijn rede de hoop uit sprak de aanwezigen volgend jaar op deze plek in de Verkadefabriek weer terug te mogen zien [.] zich bij herhaling ernstig zorgen.

** zie hieronder voor door Weterings expliciet genoemde verdienstelijke personen.

Onder de titel 'Cultuur in tijden van politiek populisme en begrotelijk noodweer' hield wethouder Rodney Weterings vanmiddag 21 januari 2010 in de Verkadefabriek zijn jaarlijkse 'State of the Arts'.

foto © paul kriele, 21 januari 2010.

Een ander raadslid riep onlangs –aldus Weterings dat men ipv nieuwbouw van het M’s net zo goed met de bus naar Amsterdam kan gaan om er musea te bezoeken. ‘Een lachertje, ‘reageerde de wethouder. ‘Het stadsbestuur heeft zoveel ambities op gebied van theater en de kunst. Dan is het belangrijk, ondanks de crisis [de gemeente staat in 2010 een bezuiniging te wachten van circa 20 miljoen euro] dat, als je mee wilt besturen, je duidelijk maakt wat je wel wilt. Ondanks die beperkte middelen is het een opgave zoveel mogelijk je ambitie waar te maken.
‘Wat populair gezegd: Cultuur brengt geld in het laatje.Het belang daarvan voor de stedelijke economie is onmiskenbaar. Jeroen Bosch gaat ons moreel, economisch en cultureel door de crisis helpen,‘ voegde Weterings er met stemverheffing aan toe.
De wethouder gaf een paar voorbeelden van dergelijk anticultureel beleid en hield een pleidooi om in een tijd van politiek populisme en begrotelijk noodweer [refererend aan de titel van zijn betoog] ‘onze gewonnen culturele vitaliteit [we zijn pas op weg] te behouden’. Zulk een vitaal cultureel klimaat is een uitdrukking van een pluriforme samenleving. Zonder het letterlijk uit te spreken werd nogmaals verwezen naar de kretologieën van populistische politici van D66 en TON, waarin Weterings een neiging voelt naar een totalitair systeem. En dat gaf spreker op zijn beurt de uitspraak in de mond, dat de politiek de cultuur dient te beschermen[.] .
Aldus werd de rede van de PvdA-wethouder ook een politiek praatje. Want aansluitend stelde hij dat ‘…de verkiezingen van 3 maart echt ergens om gaan!’
Als nieuwtjes bracht Weterings
Naast tal van complimenten [ zie elders] kwam de wethouder aan het slot van zijn rede in de Verkadefabriek, die vooral door betrokken cultuurmakers en directeuren werd bijgewoond tot de opsomming van enkele nieuwtjes:
-De oprichting van een weerbaarheidfonds voor de amateurkunst en de volkscultuur, die ook onder de crisis te lijden hebben.
-De verhuizing van het CBK eind 2010 naar het W2 pand, waar een Beeldend Kunstencluster moet komen.
- De uiteindelijke vestiging van ‘de coeurkamer van de kleinkunst die kort geleden - tijdelijk -aan de Havensingel is neergestreken, in het straks door het SM”s te verlaten fabrieksgebouw met sheddaken aan de Parallelweg. Dat gebouw zal naar idee van de architecten Benthem en Van Crouwel worden heringericht.
-Aansluitend op zijn op de Boulevard 2009 uitgesproken plan voor de vestiging van een werkplaats voor locatietheater. 

De personen aan wie Weterings expliciet een compliment uitdeelde.
In zijn loftrede betrok Weterings uit de diverse disciplines de personen, onder wie Romijn Coonen en Joost van Pagee van de Bossche makershuizen, Jan van der Putten [5 jaar Verkaderfabriek] , Sebastiaan Noord [De Draak op de Hambaken], Geert  Overdam van het Theaterfestival de Boulevard die als advies mee kreeg [onder de druk van de crisis] te bestendigen op kwaliteit ipv van 'nieuw theater' te willen aantrekken, Hans Derks van de Bibliotheek die een nieuw landelijk aansprekelijk bibliotheekconcept introduceerde, en zo verder,' aldus Weterings,  

Behalve Anna UitdeHaag [directeur van de Koningshteater Akademie]  betrok Weterings er direct ook  Frank Verhallen, directeur van het Koningstheater er bij. De enige akademie in 't land,  die een Akademie voor Cabaret rijk is,' aldus Weterings  Midden Jan van der Putten van de Verkadefabriek en rechts naast hem Harry Vermeulen '...  die onvermoeibaar, concentiëus en evenwichtig de noodzaak van nieuw perspectief voor zijn theater onder de aandacht blijft brengen'. Links Frank Verhallen [zie linker bijschrift].
 
-Links boven: 'De nuchtere en optimistische Ariette Kasbergen van de Muzerije die leiding gaf aan een hondsmoeilijke sanering van De Muzerije.'

-Boven: Multi-talent Ruud van Eeten van de Toonzaal, die '..het wonder van de wederopstanding van de Toonzaal op zijn conto mag schrijven.'

-Links : 'de grote drie van het Popcollectief en Poppodium in de W2, vlnr Ivo Cooijmans hoofd programma Poppodium, directeur Vincent Lépinasse en rechts Stijn Mertens [productie popcollectief]. die '..gestaag en solide werken aan de kwaliteit van de ontmoeting en haar positie in de stad'.  
Terug naar boven