Hondenfaciliteiten uitgebreid

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-07-2008
Na veel soebatten kwam de raad maandagavond 30 juni 2008 uiteindelijk tot overeenstemming om meer faciliteiten voor honden en hun bezitters mogelijk te maken.
Er komen meer hondenuitlaatplaatsen. Ook buiten de bebouwde kom kunnen honden onaangelijnd uitgelaten worden, de informatie over voorzieningen wordt geïntensiveerd [De Bossche Omroep]. Ook de opruimvoorzieningen worden uitgebreid. Dit besluit was een reactie op het eerste burgerinitiatief dat Sylvia van Oostrum indiende voor een vriendelijker hondenbeleid
Volgens raadslid Van Valkenburg [Bosch Belang] zijn er in de stad 10.000 honden en dient het College van B&W gevolg  te geven op de inspraak die met het burgeriniatief is gestart.
Raadslid Heijmans [Socialistische Partij] wilde het hondenbeleid meer financieel vastgelegd zien, maar daar gingen College en raad niet mee akkoord. Dat is een begrotingskwestie, zei de een. Paul van der Krabben opperde dat als de hondenbelasting ooit afgeschaft zou worden we dan vastzaten aan die voorziening.