Kindcentra013:Doorloop van peuternaar kinderopvang

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-02-2010 Vandaag - 22 februari 2010 - hebben directies van kinderopvang, het bestuur van de Stichting Peuterspeel¬zalen en de Stichting Schoolbesturen Primair Onderwijs een intentieverklaring getekend om kindcentra 0-13 in ’s-Hertogenbosch te realiseren ihkv  de harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. Met deze afspraak loopt de stad voorop in de realisatie van kinderopvang annex peuterspeelzalen .
Een Kindcentrum 0-13 is een combinatie van een geïntegreerde voorschoolse voorziening, buitenschoolse opvang en het primair onderwijs. Het huidige peuterspeelzaalwerk wordt volledig geïntegreerd met de kinderopvang en wordt aangeboden in de vorm van peuterarrangementen.
In een Kindcentrum 0-13 worden peuter-arrangementen, kinderopvang 0-4 jaar, primair onderwijs, tussenschoolse opvang en buitenschoolse opvang aangeboden. Zo ontstaat er een doorlopende lijn van ontwikkelingsgerichte activiteiten en vrijetijdsbesteding voor kinderen van 0 tot 13 jaar.