Spltising Essent-Enexis in stijdmet regels gebeurd

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-06-2010 | Gewijzigd op: 22-06-2010
-------

De splitsing, zoals die indertijd door ministers van Economsiche Zaken Laurens Jan Brinkhorst [1937] en vervolgens door minister Maria Verhoeven [*1949] aan de Nederlandse energiebedrijven werd opgelegd, is door het gerechtshof in Den Haag in strijd met de regels bevonden en afgekeurd.

Dat heeft grote consequenties, niet ten aanzien van de verkoop van die bedrijven, zoals Essent. Dat is een feit. Maar wel tegen de gevolgen dat  Enexis, dat het netwerk en de logistiek beheert een uitgekleed, als veel minder waardevol bedrijf overbleef. Maar die op de logistiek gerichte bedrijven moesten- ter garantie van de levering van energie - wel 'staats'- behouden blijven...
Dat maakt dat de Staat, die overigens tegen deze uitspraak [van een eigen overheidsinstantie] bij de Hoger Raad in beroep kan gaan, claims staat te wachten.
Indertijd waren de andere Europese landen, de gemeenten en de energiebedrijven zelf overtuigd dat deze splitsing geen goede basis had. Na jaren komt dan alsnog de  aap uit de mouw, maar zijn intussen wel goudmijntjes - de productiebedrijven- verkocht...
Voor de gemeente, zoals Den Bosch, zegt de wethouder van o.a. Financiën Pauli, gaat er een schadestaatprocedure lopen om die waardervermindering van aandelen van Enexis [ die ook Den Bosch bezit] vergoed te krijgen. Maar voor het zover is, gaat daar nog een  onderzoek aan vooraf om die schade door expert te kunnen berekenen.