Groen Links verbaasd afschuiven Integratiedebat

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-09-2010 | Gewijzigd op: 27-09-2010
Ufuk Kâhya, raadslid van Groen Links, gaat vragen stellen in de Commissie MO, waarom het onderwerp 'Integratie' voorlopig niet in de commissie wordt behandeld hoewel het al anderhalf jaar staat aangekondigd.
Kâhya merkt dat het onderwerp 'Integratie' steeds van de agenda van de commissievergaderingen werd gehaald. In het de door het College van B&W op de agenda geplaatste onderwerpen staat het al anderhalf jaar ter behandeling aangekondigd.

Het Groen Links-raadslid kreeg op zijn vraag"Wanneer het ter sprake zou komen, steeds geen concreet antwoord.
Nog verbaasder was hij toen bleek dat 'Integratie' - met het oog op de bezuinigingsronde - niet meer als apart thema zou worden behandeld. 
-Het raadslid gaat met de commissieleden overleggen of de commisssie zelf niet de regie van de agenda in handen moet nemen
-Dient voor de bezuinigingsronde [ombuigingen] niet eerst te worden vastgesteld wat er aan beleid is gerealiseerd?
-En is de tijd voor die ombuigingen juist niet geschikt om het integratiedebat aan te zwengelen?

Ufuk Kâhya wil deze vragen toevoegen aan de agenda van de commissievergadering van 29 september 2010.