Problemen Marokkanen in kaart gebracht

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-09-2010 | Gewijzigd op: 28-09-2010
Den Bosch valt in de problemen van Marrokaanse risico-jongeren op door een relatief groot aantal veelplegers [29,4%, dat is 5% boven het gemiddelde] en voortijdig schoolverlaters in die groep. De deelname aan het MBO[51 van de 553 Bossche Marokkanen] is gelijk aan dat van de overige MBO-volgers. Dat is een positieve afwijking op de landelijke trend, staat in de brief [dd. 21 sepetmber 2010] die het College aan de Raad stuurde.
De cijfers staan in de jaarlijkse monitor. Maar het is pas de eerste keer dat die cijfers worden gepubliceerd en dus een 0-meting. Die betreffen de aard en omvang van die criminaliteit, schooluitval en werkloosheid. Het ene deel is gericht op de situatie van de Marokkaanse jongeren en in deel 2 worden de cijfers afgezet tegen die van de andere 21 gemeenten. Dat is een zgn. benchmark.

Omdat Den Bosch in 2009 met 21 andere gemeenten, met een relatief grote Marokkanenpopulatie, een intentieverklaring opstelde inzake de aanpak van Marokkaanse risicojongeren, verplichte zij zich tot het presenteren van de jaarcijfers.
Doel van die samenwerking is de aanpak van de Marokkaanse overlast en criminaliteit door risicojongeren. Dat gebeurt mede door de problematiek in kaart te brengen en te volgen en de positie van de Bossche Marokkanen te verbeteren door extra maatwerk te bieden, zoals de ssaanstalvangezinscoaches.

De monitor staat op de gemeentelijke website.