Raad aan zet voor voorstellen bezuinigingen

Printerversie
Gepubliceerd op: 29-09-2010 | Gewijzigd op: 01-10-2010
College doet voorstel van vier scenario’s, waaruit de raad op 9 november keuzes kan aangeven voor de [richting van de ] bezuinigingen. Later, medio december 2010,volgen daaruit –door het College te kiezen- concrete voorstellen. Bij die uiteindelijke keuze zitten ook de voorstellen van de verenigingen en instanties. De bezuiniging omvat  € 5 miljoen voor 2011 en dan nog twee keer jaarlijks  € 5 miljoen.
B&W vinden dat de raad bij haar keuzes zich mede moet laten leiden welke samenleving haar voor ogen staat en welke rol de overheid binnen die samenleving vervult.
Met de gemeente Leiden als voorbeeld komt het College tot de vier stadstypen/scenario’s die als basis hebben: de as faciliterend -sturend en de as: verzorgend stuwend.
-Inwonerkacht
-stadskracht
-zorgkracht
-bestuurskracht
In een typering gaat het Raadsvoorstel van B&W, dat wethouder Bert Pauli woensdagmiddag aan de pers voorlegde, nader in.
Met plussen en minnen geeft het voorstel nader op welk beleidsgebieden B&W juist meer en waarop juist minder te bezuinigen valt. Dan springen als grootste posten waarop bezuinigd kan worden: Cultuur [2,5 miljoen] , wonen en werkomgeving [2,7 miljoen] en sport [1miljoen] en arbeidsmarkt en werkgelegenheid [1,6 miljoen] eruit .En de minste: bestuursorganen –en bestuursondersteuning [tezamen 3 ton]. Alle vijftien posten opgeteld komt dat uit op de gestelde 15 miljoen te bezuinigen.
In maart 2011 beslist de raad uiteindelijk over de concrete invulling van dit keuzetraject.