Minder beperkingen in Welstandsnota

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-09-2010 | Gewijzigd op: 02-10-2010
In de vereenvoudigde* Welstandsnota, die wethouder Ton van Bussel vanmorgen donderdag 30 september 2010 aan de pers presenteerde, behoeven bedrijven die niet op een zichtlocatie zitten, niet meer aan een voorschrift uit die welstandsnota te voldoen.
Hetzelfde gaat op voor woonwagencentra.

Vanaf 1 oktober zijn er veel minder beperkingen bij bouwaanvragen. Dat is een gevolg van de Wet  Algemene bepalingen omgevingsrecht [Wabo]. Maar voor historische gebouwen [zoals in de binnenstad] blijven de regels wel gehandhaafd. zie www.omgevingsloket.nl
Pas in het begin van 2011 kan men de Welstandsnota via internet volgen.

*Vereenvoudiging van regels
In de welstandsnota- waarmee de gemeente al vanaf 2004 werkt- staan regels waaraan nieuwe bouwwerken in de wijken moeten voldoen. Ook is aangegeven welke regels er voor bouwplannen [ook in geval van monumenten] gelden. Uit de Commissie Ruimtelijke Ontwikkelingen en Beheer  kwam in 2008 een verzoek  tot vereenvoudiging, wat dus nu is gebeurd. Het concept van de herziene nota, die ter inzage komt te liggen, gaat naar belangenorganisaties en wijk- en bestuursraden.