Einde Voedselbank door subsidiestop

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-10-2010 De gemeente draait miv 2011 de subsidiekraan voor de Voedselbank dicht.  Het motief is dat de Voedselbank geen “vindplaats van armoede” is en er in de budgetten 'Minimaregelingen' geen geld meer is. De Gemeente voegt daar aan toe dat de subsidie tot 2010 afkomstig was uit tijdelijke rijksmiddelen die in 2011 wegvallen.

De Bossche Voedselbank bestaat louter uit vrijwilligers en verstrekt wekelijks ruim 200 pakketten (dit is inclusief de gemeenten Heusden, Vught en Den Dungen).  De cliënten komen in aanmerking voor een pakket indien zij minder dan € 175 per maand te besteden hebben aan kleding en voedsel.

De voorzitter van de Voedselbank gaat voorafgaand aan de komende raadsvergadering -woensdag 6 oktober 2010 -gebruik maken van het inspreekrecht.  Hij wijst er het College op, dat door haar voornemen mensen, die afhankelijk zijn van de Voedselbank, verder in armoede worden teruggeworpen en dat  getuigt niet bepaald van een goede smaak, aldus refererend aan de titel 'Hoofdstad van de Smaak'.