Actieplan Jeugdwerkloosheid in N-O Brabant.

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-11-2010 Maandag 8 november 2010 hebben wethouder Eigeman en diens Osse collega Ermers - onder het motto Willen= Kunnen - overeenkomsten met partijen getekend ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid.
De Weener Groep, IBN en WSD-Groep, vier werkpleinen, te weten Entreon, Frisselstein, Maasland en Land van Cuijk én  19 regio-gemeenten én de gezamenlijke kenniscentra en de Brabants-Zeeuwse Werkgeversorganisatie voeren ieder een eigen onderdeel uit van het projectplan. Dat stelt zich ten doel honderd jongeren zonder startkwalificatie aan het werk te helpen.

Wethouder Bart Eigeman o.a. van Jeugdzaken en Onderwijs.
foto © paul kriele, 16 april 2010.

Vanaf septemeber 2010 zijn in het 'Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid' van de regio Noordoost-Brabant al ruim 4.000 jongeren uit de regio aan een [leer-]baan of stageplaats geholpen.
In het nieuwe actieplan 'Willen=Kunnen' gaat het om honderd jongeren die door een gebrek aan opleiding minder kansen hebben op de arbeidsmarkt. Zij krijgen eerst een training als voorbereiding op de arbeidsmarkt , en dan worden de werkgevers gestimuleerd hen aan te nemen [proefplaatsing met  loonkostensubsidie].
Werkgevers uit de regio kunnen vacatures melden bij de eigen accountmanager van het regionale werkplein of via het  werkplein.
Uniek project
Het unieke van dit project zit hem in de betrokkenheid van alle regionale partners, het plan van aanpak door de SW-bedrijven én in de inzet van de 19 regiogemeenten die samenwerken met het UWV- Werkbedrijf.