VVD en Trots: Gemeente mist zicht op subsidies

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-11-2010 | Gewijzigd op: 26-11-2010
Den Bosch besteedt jaarlijks meer dan € 45 miljoen aan subsidies. Maar het College van B&W mist het inzicht in wat dat geld oplevert. Dat stellen de fracties van VVD en Trots.
In een brief, een zgn. bespreeknotitie, vragen zij aan B&W duidelijk  te maken wat de besteding van dit geld de inwoners van de stad oplevert.

 

Het verzoek van de beide raadsfracties volgt op een rappport van de Rekenkamercommissie [2008] waaruit bleek dat de gemeente nauwelijks weet wat het effect is van de gemeentelijke subsidies. Ondanks dat er toen op verzoek van de politiek enkele aanpassingen in de verantwoording volgde, kan nog steeds niet de zin van die subsidies worden gemeten.

Het College heeft een excuus verzonnen: vereenvoudiging en vermindering van de bureaucratie. Maar dat motief vinden TROS en VVD ongewenst.  De burgers hebben er recht op te weten wat er met hun belastinggeld gebeurt.