Raad in meerderheid vr krediet Hostel Zuid

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-12-2010 | Gewijzigd op: 15-12-2010
  Beeld van de lampionnenoptocht op Zuid.
foto © marc  venrooij, 14 oktober 2010.

De Bossche gemeenteraad ging dinsdagavond- 14 december 2010 - akkoord met een extra krediet voor het hostel aan de Zuiderparkweg [gebouw De Meent/Arcadis]. Dat krediet van € 800.000 was nodig om het hostel op de Zuiderparkweg 2882/284  te kunnen realiseren. Er moest ook snel, vóór 1-1-2011, beslist worden omdat anders geen geld vanuit de AWBZ wordt toegekend.
De raad had zelf in een motie [dd.15 december 2009] gevraagd de budgettaire consequenties aan te geven. 
Voor het hostel in Oost [Van Broeckhovenlaan] is geen aanvullend krediet nodig.
De grote fracties konden niet anders dan voor stemmen, omdat de komst van 5 hostels in het coalitieaccoord staat vastgelegd.
De kleine fracties, Leefbaar 's-Hertogenbosch-Rosmalen, Trots, Bosch Belang en de Stadspartij Knillis stemden tegen.

Een grote groep omwonenden van de toekomstige hostels in Oost en Zuid stond voorafgaand aan de vergadering met spandoeken bij het Bestuurscentrum. 

Zie ook raadsvoorstel op gemeentesite.