Nieuwe'cultuurintendant' trekt 50 succesvolle projecten 'volkscultuur'

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-02-2011 | Gewijzigd op: 10-02-2011
Het afgelopen jaar is voor Hanneke Matthijssen, als de opvolgster van voormalig cultuurintendant Erica Haffmans, maar dan in een nieuwe, zelfstandige, functie, erg succesvol geweest. Haffmans bracht op haar manier onder de naam 'Fonds Culturele Participatie' [culturele] instellingen bij elkaar om projecten mogelijk te maken. 
De nieuwe - overigens door Matthijssen bedachte - naam daarvoor is 'Typisch Den Bosch'.Het verschil tussen beider werkwijzen is dat Hanneke rechtstreeks onder de wethouder werkt en niets met ambtelijke procedures heeft te maken. Bij Erica Haffmans kwamen buiten dat,  ook nog eens extra overleg en inspraak om de hoek kijken.

Vanmiddag 10 februari 2011 werd door Hanneke Matthijssen aan de cultuurwethouder Rodnery Weterings in de vorm van een landkaart met daarop alle projecten, het jaarverslag aangeboden. Die ceremonie vond plaats op de Markt voor het stadhuis bij de caravan waarmee Matthijssen met Meggie Althuizen naar wijken en buurten trekt om daar te speuren naar talent. ofwel Cultuur direct aan huis op de stoep en door de wijkbewoners zelf [aan-] gedragen.] 
Die originele werving heeft haar  intussen  50- projecten opgeleverd.

Weterings bij Hanneke Mtthijssen is er echt een beweging op gang gekomen die de 'haarvaten van de samenleving bereikt. En wat ook zo opvallend is, dat haar aanpak niet steunt uit het aanbod, maar  door het aanspreken van de potentie van de burgers, ' zegt Weterings, die als een onverwacht bij-effect noemt '.. de [levens-]verhalen die er tijdens die projecten loskomen.'

Het Rijk [minister Plasterks idee*] financiert het project dat loopt t/m 2013 en de gemeente legt er een bedrag bij. vertelt Weterings, die nog eens aangeeft dat de mensen de projecten trekken.
Daar waar nodig wordt ondersteuning gezocht van professionals. Dat is onder meer gebeurd met de bewoners van Eschoten, waar architect André Houtman hen bij hun buurtproject hielp of door de inzet van vormgever Pim de Bilde bij wat meer kunstzinnige uitingen. 

   
Eerst in de caravan [links] en vervolgens nog eens vóór de carvan, vond op 10 februari 2011 op de Markt de aanbieding plaats van het jaarverslag 'Typisch Den Bosch', dat 40 door buurtbewoners geïntieerde projecten beschrijft. 

foto's © paul kriele, 10 februari 2011.
Rechts Hanneke Matthijssen is -als opvolgster van Erica Haffmans- de nieuwe 'cultuurintendant'.  Hanneke stuurde  - in die functie zelfstandig opererend - 50 projecten aan,  op die door Bosschenaren uit de wijken zijn bedacht. 'Cultuur op de stoep' noemt de wethouder voor Cultuur Rodney Weterings die nieuwe aanpak 'Cultuurparticipatie'.

Aansluitend aan de aanbieding van het jaarverslag vertelden Margreet Dielissen [project binnenstad] en Mia Merks [Maaspoort] over hun projecten resp. rond de Tolbrug en in  Eimeren, Lokeren en Fleringen e.d.] .
Merks is actief om in de buurt bijvoorbeeld lelijke garages, afgelegen parkeerplaatsen, dooie muren of verdwaalde kliko's aan te kleden of op te pimpen.

Twee trekkers van de nieuwe ' Cultuurparticipatie' ,dat voortaan 'Typisch Den Bosch' heet, zijn Mia Merks van de wijk Maaspoort en Margreet Dielissen van de binnenstadswijk Tolbrug.

foto © paul kriele, 10 februari 2011.
 

Margreet Dielissen heeft aan Achter de Tolbrug  een mobiele huiskamer opgezet, waar buurtbewoners onder een  bak koffie tot ideeën komen. Zo is er al een tuingroep actief. Anderen komen er om muziek te maken, of om er gewoon hun verhaal te doen,' zo vertelt buurtbewoner Tony, die merkt dat het er in de buurt gezelliger op is geworden en mensen elkaar ook meer en beter gaan leren kennen. Dat zou eigenlijk heel normaal moeten zijn,' zegt Tony aanvullend op het relaas van Margreet Dielissen.  'Er is in ieder geval een hoop energie in het gebouw vrijgekomen,'   
De initiatieven hebben - naast het effect van meer ontmoetingen in de wijk-  het effect dat bijv. wooncorporatie Zayaz met Hanneke Matthijssen ihkv sociaal/maatschappelijk ondernemen, een activiteit wil gaan opzetten.
In de Muzerije bijvoorbeeld gaat een Oetelpopconcert van start met echte volksmuziekkrakers.
Heel markant en ook erg succesvol qua respons is het Breiproject, waaraan al 800 breisters  van verzorgingshuizen en basisscholen deelnemen.
zie ook www.typischdenbosch.com

Zie ook artikel 'Cultuurparicipatie, versterking volkscultuur dd. 14 november 2008
en Vetrek Cultuurintendant Erica Haffmans dd. 5 februari 2009.

Terug naar boven