Fracties willen WMO-ers, sportclubs en Muzerije ontzien.

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-03-2011 | Gewijzigd op: 01-03-2011
De meeste fracties gingen in de Algemene Beschouwingen over de bezuinigingen van maandagavond 28 februari 2011 in verweer tegen de door het College van B&W voorgestelde ingrepen in de WMO-uitkeringen.
De fracties toonden medelijden met de minima en de ouderen, die bepaalde voorzieningen, zoals huishoudelijke hulp zouden moeten gaan missen.
Als het Rijk ook nog eens minder uitkeert voor het gemeentefonds, dan komen de minima helemaal krap te zitten was de vrees.

Ook bestaat er zorg voor de problemen die Divers, die in de zorgelijke buurten actief, door bezuinigingen gaat ervaren Met name treffen die het opbouw- en jongerenwerk en de opvoedingsondersteuners in de wijken. 
Voor de sportclubs,e die gekort zullen worden en door contributieverhogingen de kortingen moeten gaan opheffen, heerste er ook clementie bij de meeste raadsleden.
Er bestaat ook een meerderheid in de raad om de Muzerije meer tijd te gunnen om in haar bedrijfsplan de opgelegde bezuiniging van driekwart miljoen aan te geven.
De € 15 miljoen te bezuinigen begint al dit jaar met € 5 miljoen en de volgende jaren wederom € 5 miljoen.
Onzeker is nog wat het Rijk voor 2012 in petto heeft.