BaanBonus: Stimulans voor werkgevers om werkloze jongeren aan te nemen

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-03-2011 | Gewijzigd op: 14-03-2011
Werkgevers worden gestimuleerd jongeren  aan een baan te helpen met een 'Baan Bonus' van € 1.500 of € 3.000,  naar gelang het arbeidscontract. Den Bosch introduceert , naar voorbeeld van de succesvolle West-Brabantse bonus, deze cheque met extra toegekende Rijksgelden en geld uit het Europees Sociaal fonds. Het gaat erom de werkloosheid, met name onder jeugdige werklozen die minder dan 3 maanden werkloos zijn, te verminderen.   
Wethouder Bart  Eigeman van onder meer Onderwijs en Jeugdzaken zegt dat de aanpak van de gemeente tegen de jeugdwerkloosheid met 35 projecten succesvol is, [onder meer omgekeerd leren  en het jeugdloket], maar we zien net als in 2010 een lichte stijging van de werkloosheid onder jeugdige jongeren. De doelgroep van deze 'Baan Bonus' is ongeveer 250 jongeren uit de streek Noord-Oost Brabant, van Boxtel tot Cuyk. Bedrijven/zaken/winkels, mogen ook buiten deze regio actief zijn, maar de jongere behiirt binnen dit gebied te wonen. 

Projectleidster Karin van Meer in een toelichting maandagmiddag 13 maart 2011 voor de pers: de regeling is bedoeld om deze jongeren een extra impuls te geven en omdat vaak werkgevers net nog een duwtje in de rug nodig hebben.
In West-Brabant was dit in 2009 en 2010 zo'n succesdat we de idee hebben overgenomen. Door de succesvolle aanpak van andere prohecten hadden we van het Rijk extra geld ontvangen.
De  bonus bestaat uit  € 1.500 [halfjaar contract] of  € 3.500 [heel jaarcontract] en daarnaast nog eens € 1.500 scholingsgeld.

De werking van de bonus, waarvoor maar een beperkte documentatie wordt vereist, begint per 1 april 2011  Zie ook de site www.baan-bonus.nl voor de aanvraag, of voor info  www.brabant.nl