Na onderzoek: Er komt geen Cultureel Jongerencentrum

Printerversie
Gepubliceerd op: 31-03-2011 Na de omstreden discussie en aanhoudende beleidsprocedure rond -al of niet- de komst van een Jongerencentrum, is de finale beslissing gevallen. Dat jaren meegezeulde beleidspunt, waarin de wethouder voor onder meer Jeugdzaken Bart Eigeman, zelf de hoofdrol speelde, wordt afgesloten met: er komt geen Jongerencentrum.
Dat standpunt nemen B& W in na een onderzoek naar de behoefte aan een dergelijk centrum.
Dat onderzoek is kwalitatief en representatief omdat het breed, onder diverse soorten jongerengroepen ism K2 en door jongeren zelf werd gehouden.
Slechts 7% vindt de mogelijkheden voor jongeren onvoldoende. De rest wees de behoefte er aan af en/of is van mening dat er voldoende ruimte bestaat voor jongeren aan vrijetijdsbesteding.

Wethouder Bart Eigeman van onder meer Jeugdzaken kan eindelijk vaststellen dat er bij de Bossche jeugd geen behoefte is aan een cultureel Jongerencentrum. Dat is tenminste na onderzoek door K2 en jongerenambassadeurs gebleken.

foto © paul kriele, 31 maart 2011,

De uitslag heeft wethouder Eigeman verbaasd. 'Ik had dat niet verwacht,' was zijn directe antwoord op een vraag in die richting. ‘Opvallend is ook dat vergeleken bij een 10-15 jaar geleden, toen er zo duidelijk een behoefte was, die wens is weggevaagd en dat meer dan de helft van de ondervraagden, of passief of actief deelneemt aan - cultureel - getinte activiteiten voor jongeren
Met andere woorden: de conclusie van toen, dat ‘Den Bosch een stad is voor m’n oma,’ helemaal verdwenen is.'

Eigeman stelt nog wel vast, dat het de moeite waard is om die deelname aan activiteiten voor jongeren te gaan ondersteunen en de instellingen die daarin actief zijn, op elkaar tge doen afstemmen. Maar dat is vers 2. Eerst zal de raad deze conclusie worden aangeboden, waarschijnlijk in mei of juni dit jaar.