Standpunt gemeente tav vingerafdruk in paspoort achterhaald.

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-04-2011 D66 heeft, bij monde van fractieleider Jan Smit, op 8 april j.l. aan het College  vragen gesteld over de techniek, de privacy en de procedure mbt vingerafdrukken in het paspoort.
Momenteel is in Den Bosch nog steeds- ter identificatie - een vingerafdruk in het paspoort vereist. D66 vindt dat in strijd met de privacy.Want die informatie wordt ook opgeslagen in het gemeentelijk systeem.

D66, die dat privacy doorbrekend en technisch niet verantwoord vindt,  kreeg op alle vragen e n suggesties van D66 een afwijzend antwoord van B&W:
-'Den Bosch dit blijft doen en er is niets aan de hand.
-de vingerafdrukken worden nog centraal opgeslagen en die opslag is -volgens de  Europese Verordening - vereist en dat is ook getoetst aan de Nederlandse wetgeving.
-Daarom gaat de gemeente Den Bosch hiermee voort en is niet bereid deze vingerafdrukkenprocedure stop te zetten.
-Een eigen actie tegen de vigerende wetgeving is niet zinvol.
-We gaan dus ook niet over tot vernietiging van de al opgeslagen gegevens,' aldus de antwoorden van B&W.

Niet alleen D66 is  tegenstander van de opslag van persoonsgegevens dmv vingerafdrukken. In de Tweede Kamer blijkt daar geen draagvlak meer voor te zijn.
Toevallig of niet, vanavond - woensdag 27 april 2011 - debatteert de Tweede Kamer onder meer over het onderwerp 'vingerafdrukken in paspoorten'.
Minister Piet Hein Donner blijkt inmiddels geen voorstander meer te zijn van decentrale opslag van vingerafdrukken. Daarmee is een landelijke databank met vingerafdrukken van de baan. Maar de minster zoekt wel naar verbetering van de  registratie van persoonsgegevens