Protest tegen bestuursakkoord kabinet x VNG

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-05-2011 | Gewijzigd op: 12-05-2011
Woensdagavond 11 mei 2011 hield de VNG [Vereniging van Nederlandse Gemeenten] een ledenbijeenkomst in het Bestuurscentrum, waar burgemeester Ton Rombouts gastheer was.
De bijeenkomst, waar circa 200 gemeente-ambtenaren aan deelnamen, was bedoeld alsinformatie-avond van het VNG voor de bij haar aangesloten leden over het bestuursakkoord van het kabinet met de VNG. Daar blijken nogal wat gemeenten tegen te zijn. Zij willen niet dat de regering als gevolg van de bezuinigingen bepaalde overheidstaken [op gebied van jeugdzorg, uitkeringen, AWBZ en bijstand] overhevelt naar gemeenten. Ook de FNV is tegen het akkoord.

   
Arbeidsgehandicapten, werkzaam in sociale werkplaatsen, die dreigen hun baan te verliezen demonstreerden voor het Bestuurscentrum tegen het bestuursakkoord.Wethouder Bart Eigeman staat rechts in pak op de foto.
De blauwe kleur van de shirts en het logo is van de AbvaKabo vakbond. 

foto's © roland brouwer, 11 mei 2011.

VNG voorzitter, oud-minister van verkeer en burgemeester van Almere Annemarie Joritsma en Ralph Pans [via een videoscherm]  waren de speciale gasten. Voor het Bestuurscentrum demonstreerden arbeidsgehandicapten[AbvaKanbo-leden] tegen het bestuursakkoord.

Van Rijsingen van de Abvakabo is bang dat 70.000 mensen, werkzaam in sociale werkplaatsen, hun baan gaan verliezen.

-Boven: Gastheer burgemeester Ton Rombouts in zijn welkom in het Bestuurscentrum.
-Rechts: Voorzitter van de VNG Annemarie Jorritsma. Daaronder Jorritsma geïnterviewd door 'Geen Stijl'.

foto's © roland brouwer, 11 ei 011.


"Als dit plan van het kabinet wordt uitgevoerd, worden de mensen in de sociale werkplaatsen onevenredig zwaar getroffen. Dan verliezen 70.000 mensen op korte termijn hun baan terwijl er voor hen geen plaats is op de reguliere arbeidsmarkt", hield vakbondsbestuurder Jan van Rijsingen (Abvakabo FNV) voor aan Annemarie Jorritsma, die werd aangesproken als voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).Terug naar boven