Peuters van minder opgeleiden ooknaar kinderopvang

Printerversie
Gepubliceerd op: 29-08-2008 Dankzij een rijkssubsidie gaat de gemeente peuters van minder opgeleiden ook de kans op kinderopvang en/of peuterspeelzaal bieden. In twee wijken, waarschijnlijk Boschveld en Deuteren, komt miv het nieuwe schooljaar een pilot project om die opvang mogelijk te maken. Daar krijgen die peuters een speciaal educatief programma aangeboden. Het gaat om 360 kinderen van 2,5 –4 jaar. Vorig schooljaar namen al 220 kinderen aan dit speciale onderwijsprogramma deel. En over drie jaar hoopt de gemeente alle doelgroepen bereikt te hebben.