Veiligheidsmonitor: Hambaken blijft zorgenkindje

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-05-2011 | Gewijzigd op: 27-05-2011
Uit het overzicht veiligheid dat jaarlijks als 'de Veiligheidsmonitor' verschijnt, blijkt dat het streven van de gemeente om in alle wijken aan een bepaald [min.18.4] veiligheidscijfer te voldoen niet gehaald is in 5 van de 12  wijken. Dat zijn: Binnenstad, Noord, Muntel/Vliert, West en Zuidoost.
Binnen deze wijken gaat het om een aantal specifieke buurten die te maken hebben met uiteenlopende veiligheidsproblemen.

Frapant feit is dat tegelijk met het uitkomen vande veiligheidsmonitor de site www.boevenvangen.nl Den Bosch op de 2e plaats zet als meeste criminele stad. Dat doet de site aan de hand van het  aantal meldingen oproepen en signalementen die bij de politie binnenkomen en afgezet worden tegen het aantal inwoners. Almere staat als eerste.

In het bijzonder valt de Hambaken op, waar het veiligheidsindexcijfer sinds 2006 daalt en in 2010 een dieptepunt (11,1) bereikte. Hoewel er op het gebied van vernielingen, jeugdoverlast, geweld en drugsoverlast sprake is van lichte verbetering ten opzichte van 2008, zijn de cijfers onverminderd hoog. Het aantal woninginbraken is afgelopen jaar sterk gestegen. 16% van de bewoners in de Hambaken geeft aan zich vaak onveilig te voelen in de eigen woonomgeving. Bewoners waarderen de veiligheid met een rapportcijfer 4,8 (stedelijk 6,6).

Zorgen voor de Hambaken
Het college vindt de resultaten voor de Hambaken teleurstellend en zorgelijk. De extra inspanning van de afgelopen jaren van de gemeente, politie en andere veiligheidspartners hebben zich vooralsnog niet vertaald in een verbetering van de veiligheidssituatie. In 2011 gaan gemeente en politie in de Hambaken zich richten op sterkere strafrechtelijke en bestuursrechtelijke tussenkomsten en maatregelen.

Prioriteiten voor 2010-2014
De gemeente stelt in het Integraal Veiligheidsplan 2010-2014, prioriteiten op de aanpak van vermogensdelicten (auto-inbraken, woninginbraken en fietsendiefstallen), geweld en (jeugd-)overlast.
Het aantal auto-inbraken nam al met liefst 46% af. Ook het aantal fietsendiefstallen daalde met 24%. Maar het aantal woninginbraken steeg met 22%.

Jeugdoverlast
Het terugdringen van overlast is een belangrijke prioriteit in het kader van veiligheid. In 2010 nam de overlast af en is de gemiddelde Bosschenaar tevreden over de eigen woonomgeving. De Bossche bevolking geeft zijn woonomgeving een gemiddeld rapportcijfer van 7,3.
De overlast veroorzaakt door jeugd laat sinds 2007 een dalende trend zien. Ook in 2010 is het aantal incidenten van jeugdoverlast afgenomen en ook bewoners geven aan dat zij minder vaak overlast van jeugd in de eigen buurt ervaren.
Veelplegers houden zich voornamelijk bezig met het plegen van vermogensdelicten en zijn verantwoordelijk voor een groot deel van deze misdrijven. Harde kern jongeren zijn veelplegers in de leeftijd van 12-24 jaar met relatief zware delicten op hun naam. Het aantal harde kern jongeren daalt in 2009 (meest recente gegevens) fors met 39%. 

Veiligheidshuis ’s-Hertogenbosch e.o.
In 2010 is er in de Vogelstraat een fysieke Veiligeheidshuis gerealiseerd, waar professionals dagelijks met elkaar samenwerken onder één dak

De veiligheidsmonitor 2011 is in te zien op: www.s-hertogenbosch.nl.


Terug naar boven