Gemeente: Versterkte aanpak armoede

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-11-2006 De gemeente zet van alles in om de armoede onder 6500 huishoudens tegen te gaan. Na inspraak van betrokkenen en deskundigen, legt wethouder Geert Snijders de raad, het rapport ‘Taskforce Armoede’ voor. Dat bevat de adviezen, die zijn voortgekomen uit een digipanel [2500], een conferentie, een enquête onder instellingen, via de site en een Nieuwsbrief. Zij kwamen met 19 concrete adviezen die omgezet zijn in een top 10 van oplossingen.
Door die brede inbreng verwacht de wethouder voor Sociale Zaken dat deze daadkrachtige aanpak een groot draagvlak zal hebben onder de burgerij. ‘Daar ben ik erg benieuwd naar,’ zegt Snijders, die zich trots toont over [het werk achter] dit rapport. 
 

Wethouder Geert Snijders van onder meer Sociale Zaken met  op de achtergrond een affiche waarop een portemonnee staat afgebeeld, die door een slot half is gesloten, tekende toen als eerste. Rond de portemonnee staan tientallen handtekeningen van degenen die zich schaarden achter de aanpak van deze armoedebestrijding.
Wethouder Snijders .

foto © paul kriele, 8 november 2006.
 

Kort samengevat komen die adviezen neer op: inwoners verantwoord te laten omgaan met geld, toename van het gebruik van de regelingen en voorzieningen en de schuldenlast te laten dalen. Daarom wil het College van B&W inzetten op: het vergroten van de bekendheid van die regelingen, dmv bijvoorbeeld het uitbrengen van een sociale kaart. Daarop kunnen inwoners en instellingen zien waar en wie er betrokken zijn bij armoede bestrijding. Het openen van een budget-helpdesk, die mogelijk gekoppeld wordt aan de nieuwe WMO-loketten. Instructies geven hoe te budgetteren, bijv. door een cursus te geven aan nieuwe bijstandtrekkers. Ook aam de jeugd is gedacht: gestreefd wordt hen, bijv. via een schoolproject, te leren hoe om te gaan met geld.

Wethouder Geert Snijders van onder meer Sociale Zaken tekende als eerste de aanpak armoedebestrijding.
Een actie die ondersteund wordt met een affiche waarop een portemonnee staat afgebeeld, die door een slot half is gesloten. Dat kan het teken zijn van het overdadig uitgeven van geld, ofwel het beheersbaar maken van het [huishoud-] geld.
Dit affiche is gemaakt op de conferentie over armoedebestrijding op 15 september 2006, waar betrokkenen bij het sociale [armoede-] beleid de adviezen bedachten die in het rapport 'Taskforce Armoede' zijn vastgelegd. Dat rapport komt - vertaald als raadsvoorstel- in de gemeenteraad van december 2006 aan de orde. 
Rond de portemonnee staan tientallen handtekeningen van degenen die zich schaarden achter de aanpak van deze armoedebestrijding.

Een belangrijk aspect is de [gemeentelijke] bureaucratisering weg te nemen. Concreet betekent dat vereenvoudigen van de formulieren en het afschaffen van het bonnensysteem voor bijstandtrekkers. Dat maakt de uitkering toegankelijker, aldus Snijders die tevens aangeeft dat de gemeente met deze on-bureaucratisering meer vertrouwen wil stellen in de burgers. Maar daar tegenover staat wel een verscherpte [steekproeven] controle en rigoureuze represailles bij fraude.’ Verder nog: Bij een inkomen onder de 110 % van de bijstandsnorm vervalt de eigen bijdrage. Ook zet de gemeente in op een toename [van 20%] van het gebruik van de bijzondere bijstand en van de schuldhulpverlening.
Snijders, die memoreert vandaag een half jaar wethouder te zijn geeft aan, dat ‘…voor deze langjarige daadkrachtige inzet op het bestrijden van de armoede ruim 2 miljoen euro wordt gereserveerd. ‘In december 2006 zal de raad zich over, het in een raadsvoorstel verpakte, rapport Task Force Armoede uitspreken.

Terug naar boven