Verbetering Luchtkwaliteit

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-06-2008 | Gewijzigd op: 03-06-2008
De gemeente gaat ondanks dat er -volgens de wettelijke normen geen knelpunten meer zijn - toch verder met de verbetering van de luchtkwaliteit. De Brugstraat, Grobbendoncklaan, Vughterweg en Zuidwal waren de meest vervuilde verkeersstraten, maar na metingen blijkt dat ze nu onder de normen vallen.
Oorzaak: de concentraties zijn afgenomen en de wetgever heeft de normen aangepast.

Voor de gezondheidstoestand en om de leefbaarheid te verbeteren, aldus wethouder Jetty Eugster, gaat de gemeente toch verder in de verbetering, want er zijn nog kwetsbare plekken zoals scholen, kinderdagverblijven en locaties waar ouderen wonen. Bij scholen en kinderdagverblijven kunnen schermen worden geplaatst die de vuile lucht afhouden, of worden filters in gebouwen geplaatst.
Ook door meer [gemeente-]auto’s op aardgas te laten rijden en een vulpunt voor aardgas te openen wordt de vuile uitstoot voorkomen. Die aanpak valt onder het ‘vergroenen van het wagenpark’. De Afvalstoffendienst rijdt al op de minst vervuilde diesel. En volgend jaar komen er ook kleinere, ipv de grote stadsbussen in gebruik. De gemeente overweegt met omliggende steden, na het weren van vuile vrachtauto’s, ook een milieuzone voor bestelauto’s in te stellen. Ze let wel op de gebruikers ervan die meestal tot de kwetsbare – kleine- ondernemers behoren.
Totaal geeft de gemeente daar tot 2011 vier en een half miljoen euro voor uit.
In dat bedrag zit ook de opening van een biogasverbrander [Treurenburg] voor snoeihout, wat nu in Cuijk gebeurt en veel uitstoot oplevert door het op –en neerrijden. Dat wordt met die installatie voorkomen.