Visie: cultuurdeelname in wijken versterken

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-09-2008 In de nieuwe begroting is extra geld opgenomen om ‘de cultuur’ in de wijken te bevorderen en te ondersteunen.

Wethouder Rodney Weterings presenteerde gisteren de cultuur visie onder veelzeggende titel ‘Maken en meedoen. Daarmee wordt het streven aangegeven van Den Bosch, waar de creatieve klasse erg groot is, een ’maakstad ‘ te maken door in te zetten op deelname aan cultuur. Weterings wil niet alleen de podia versterken, maar ook de makers en de opleiders van die makers steunen.

Terzijde noemde Weterings dat de Konings Theater Akademie die overigens in de stad blijft, naar het gebouw gaat van Vivent aan de Havensingel/Emmaplein. Het is de enige kleinkunst/cabaretopleiding in Nederland, aldus Weterings, die ook het repetitiedeel van de opleiding drama van Tilburg naar Den Bosch wil halen.

Kortom ‘Maken en meedoen’ betekent naast de steun aan ‘de centrale functies’ ,
die in de wijken dependances krijgen, ook het wijktheater in de wijkgebouwen/BBS steviger gaan neerzetten door de makershuizen te gaan steunen,’ aldus een bevlogen wethouder. Er is al een makershuis in Boschveld en er zijn er gepland in de Nieuwstraat[zijde GZG] en er komt er een aan de Lage Landstraat in de voormalige school [nu Vluchtelingenwerk]. ‘In deze wijkgerichte optie zoeken we om sport, diverse vormen van kunst en cultuur en onderwijs met elkaar te verbinden tot een creatieve bedrijvigheid.’
Bij die versterkte cultuurparticipatie krijgen ook de festivals B-There en Voor Talent wordt Geklapt extra aandacht.
Weterings:’Den Bosch heeft een groot aantal kunstenaars in verhouding tot grotere steden. Daarom zijn het niet alleen de podiumkunsten, ook muziek en de beeldende kunst worden er in betrokken. Weterings noemt als voorbeeld om het beeldende kunstcluster met het Jongerencentrum te combineren.
Tot slot herhaalde Weterings wat de burgemeester eerder stelde: ‘Een stad die investeert in sport, cultuur en onderwijs, is een stad waar het veilig en prettig is om te wonen’.
De gemeenteraad mag zich over de ‘Hoofdlijnen Cultuurbeleid’ in november 2008 uitspreken.