Begroting 2012: aan de Raad de keuzes..

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-09-2011 | Gewijzigd op: 16-09-2011
Vanmiddag 16 september 2011 heeft de wethouder van Financiën Jan Hoskam, die het gemeentelijk huishoudboekje beheert, de begroting voor 2012 gepresenteerd.

Duidelijk stelt het College dat uit het structuurfonds [pot voor investeringen van belangrijke projecten boven de 5 miljoen] beperkt geld beschikbaar is. Het gaat om de nieuwe Stadsbieb, nieuw Stadsarchief, SM’s, Transferium Willemspoort, de Oost-Westverbinding [uit hoofd infrastructuur], bebouwing GZG-locatie en Jeroen Bosch500.

Maar investeringen voor een nieuw theater, doortrekken Parallelweg naar A59, aanleg transferium Oosterplas en een nieuw St. Jansmuseum, daarvoor bestaat geen dekking. Dat betekent dat de raad keuzes moet gaan maken, ofwel prioriteiten moet gaan stellen.
Naast deze grorte projecten zijn er nog tal van 'kleinere' op gebied van het onderwijs,  Special Olympics, de hostels, bouw van scholen [VMBO] en bijv. electrisch vervoer naar de binnenstad etc.
Voor de burgers blijven de woonlasten nagenoeg gelijk. De riool- en afvalstoffenheffingen stijgen niet, maar in de OZB wordt een inflatiecorrectie [1,5%] berekend.
De raad stelt op 8 november 2011 de begroting 2012 definitief vast.

Voor meer info zie www.s-hertogenbosch.nl
Zie ook het interview van Bastion Oranje met wethouder Geert Snijders dd. 9 september 2011.