Gemeente: Aangedragen woonideeën uitwerken tbv nieuwe nota Woonvisie

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-09-2011 | Gewijzigd op: 19-09-2011
Op 30 juni werd de Brede Bossche Woonconferentie gehouden. Die bijeenkomst gaf de noodzaak aan om in de wooncrisis, met zijn strengere toewijzingregels voor sociale huurwoningen en de financieringsproblematiek, naar onorthodoxe oplossingen en naar meer maatwerk te zoeken. De conferentie was een aanloop naar een nieuwe 'Woonvisie 's-Hertogenbosch', een nota die nog op stapel staat.
Na afloop daarvan werd opgeroepen om met ideeën over ‘het nieuwe wonen’ te komen. Die oproep voor bijdragen aan een nieuwe woonparagraaf was gericht aan coöperaties, makelaars, projectontwikkelaars, huurdersorganisaties, architecten en kennisinstellingen.

  Wethouder Rodney Weterings nam maandagmiddag 19 september 2011 van Zayaz de brochure met woonideeën [droomparagraaf]  in ontvangst. De brochure was verpakt in een 'droomwensenkussen'.
Rechts Ad van Gurp en middenin Bas Maassen van Zayaz.

foto © paul kriele, 19 september 2011.

‘Zelf voelen we de crisis ook,' zegt Weterings in een persgesprek. Onder druk van de crisis en de daarmee samenhangende krapte op de woonmarkt doet zich de noodzaak gelden om oplossingen te zoeken om kwalitatief en kwantitatief aan de woonbehoefte te kunnen blijven voldoen.’

Weterings nam maandagmiddag 19 september 2011 van de directeuren Ad van Gurp  en Bas Maassen van Zayaz de brochure ‘droomparagrafen‘ in ontvangst.
Die bevat de vanuit hun organisatie naar voren gebrachte- ideeën. De aanbieding gebeurde symbolisch in de vorm van een in een droomkussen verpakte brochure ‘Zayaz droomt’.

Op het kussen waren enkele slogans getekend: zoals een PGB voor huurders, een formule-I hotel [als tijdelijk woonverblijf bij echtscheidingen of huiselijk geweld] of een kleinschalig woonzorginitiatief voor ouderen in de Hambaken.
De procedure is als volgt: eerst worden de ideeën beoordeeld op wat ze waard zijn.
Weterings die aangeeft dat het niet vrijblijvend is, ‘Wat goed is /wat werkt, zegt de wethouder. Maar de inzenders ontvangen so wie so al een ticket voor de eerstvolgende bijeenkomst. We pakken alleen die ideeën op in de woonmarkt massa opleveren, maw die zoden aan de dijk zetten.'

In oktober volgt die bijeenkomst, want het is kort dag. Daaruit moeten concrete stappen worden gezet van: wat heeft realiteitswaarde en wie gaat wat dragen?
De aangedragen en overwogen ideeën worden opgenomen in de nieuwe nota woonbeleid’.

De sluitingsdatum voor het inzenden van ideeën is nog niet verstreken en vanuit huurdersverenigingen, architecten en Brabant Wonen kan nog een inzending worden verwacht.

Zie ook de gemeentesite
en voor het aandragen van ideeën [tot 1 oktober 2011] : woonstad@s-hertogenbosch,.nl of twitteren:  #bosscheoplossingenTerug naar boven